Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
Ffyrdd o Weithio

Ffyrdd o Weithio

Mae'r rhan hon o'n gwefan busnes yn sôn am gadw'n ddiogel wrth gyflawni swyddogaethau amrywiol eich busnes o ddydd i ddydd.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybodaeth a chyngor.

Bancio

Sut i fancio’n ddiogel ar-lein.

Cymorth Seiber a Diogelwch Gwybodaeth

Ystyriwch ddefnyddio arbenigwr cymorth seiber a diogelwch gwybodaeth.

Diogelwch eich Gwefan

Mae’n hanfodol eich bod yn dewis ac yn defnyddio cyfrineiriau cryf er mwyn diogelu eich diogelwch a’ch hunaniaeth.

Gwerthu ar eBay

Cymerwch ragofalon yn erbyn risgiau sy’n codi wrth werthu ar safleoedd arwerthiannau.

Sgamiau CThEM/Tŷ‘r Cwmnïau

Ni fydd CThEM na sefydliad eraill y llywodraeth yn e-bostio yn gofyn am ddata cyfrinachol.

Telegynadledda a Fideogynadledda

Gwnewch yn siŵr eich bod yn diogelu manylion cynadleddau a bod dolenni yn ddiogel.

Twyll PBX

Sefydlu system ffôn PBX eich busnes i osgoi twyll

Cadwyn Gyflenwi

Gallai arfer neu systemau gwael beryglu diogelwch yr holl gadwyn gyflenwi.

Cymorth TG

Dewch o hyd i gyflenwr cymorth TG dibynadwy ac ymgysylltwch ag ef.

e-Gaffael

Gwnewch yn siŵr fod gennych arferion diogelwch da a systemau cadarn cyn dechrau e-gaffael.

Mynediad Symudol a Chartref

Gwnewch yn siŵr fod y mynediad yn ddiogel bob amser pan fyddwch yn gweithio y tu allan i’r swyddfa.

Taliadau Electronig a Thaliadau â Cherdyn

Gall rhagofalon syml atal problemau rhag codi.

Twyll Mandad

Peidiwch â chael eich newid i newid manylion ar gyfer taliadau rheolaidd y mae eich busnes yn eu gwneud.

Y Cwmwl

Mae’n hanfodol diogelu eich data eich hun a data cwsmeriaid sydd wedi’u gosod neu eu storio yn y cwmwl.