Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
windows-server-2003

Windows Server 2003

As was the case in April 2014 with Windows XP, Microsoft ceased support for its Windows Server 2003 and Small Business Server 2003 operating systems in 2015.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych system gweithredu gweinydd gyfredol ar waith gan fod cefnogaeth Microsoft – yn cynnwys patsys diogelwch – wedi dirwyn i ben, sy'n golygu bod eich rhwydwaith yn agored i niwed.

Fel ym mis Ebrill 2014 gyda Windows XP, rhoddodd Microsoft y gorau i gefnogi ei systemau gweithredu Windows Server 2003 a Small Business Server 2003 yn 2015.

Dros y blynyddoedd, mae'r system weithredu wedi cael ei disodli gan Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2, ond mae rhai sefydliadau yn dal i redeg yr hen system weithredu gweinydd.

Os yw eich sefydliad yn dal i redeg Windows Server 2003, dylech symud i system weithredu gweinydd newydd nawr.

Yn wahanol i Windows XP, lle'r oedd heriau o ran symud cymwysiadau, mae Windows Server 2012 R2 yn cynnig cytunedd cymwysiadau da â Windows Server 2003. Mewn termau technegol, er y caiff y system newydd ei chyflwyno fel system weithredu 64-bit, dylai'r rhan fwyaf o gwymwysiadau 32-bit sydd heb segmentau cod 16-bit allu cael eu gosod a rhedeg arno drwy Windows ar dechnoleg Windows 64 (WoW64).

Amlinellir y risgiau diogelwch sy'n gysylltiedig â pheidio uwchraddio cyn i gefnogaeth Microsoft ddirwyn i ben isod, ond dylem ychwanegu bod Windows Server 2012 R2 hefyd yn cynnwys llawer o welliannau o gymharu â'r hen system yn cynnwys rhith-greu integredig, y gallu i dyfu'n sylweddol, rolau gweithredol newydd a galluoedd gweithredu sgript.

Rydym yn cynghori yn erbyn uwchraddio dros dro i Windows Server 2008 fel cefnogaeth prif ffrwd am fod hynny eisoes wedi dirwyn i ben, cyn Windows Server 2003 mewn gwirionedd.

Risgiau o beidio â throsglwyddo

 • Gan na chaiff unrhyw ddiweddariadau diogelwch eu cyhoeddi, bydd eich gweinydd sy'n rhedeg Windows Server 2003 yn agored iawn i gael ei heintio gan faleiswedd, ac mae troseddwyr yn ymwybodol iawn o hyn.
 • Gallai troseddwyr ddefnyddio maleiswedd o'r fath at nifer o ddibenion, yn cynnwys:
  • Dwyn manylion ariannol eich sefydliad a'ch cwsmeriaid er mwyn cyflawni twyll.
  • Dwyn eich hunaniaeth er mwyn gwneud cais am gyfrifon banc, pasbortau a chyfleusterau eraill yn eich enw.
  • Monitro e-bost a gohebiaeth arall.
  • Gwneud eich gweinydd yn rhan o fotrwyd, a ddefnyddir fel arfer i ymosod ar wefannau corfforaethol neu wefannau'r llywodraeth.
 • Ni fydd nifer gynyddol o ddyfeisiau a rhaglenni meddalwedd yn gweithio gyda Windows Server 2003.
 • Methiant i gyrraedd safonau cydymffurfio a rheoliadau ledled y diwydiant.
 • Rydych mewn perygl o roi mynediad anawdurdodedig i'ch systemau gwybodaeth, a fydd yn galluogi rhywun i gael mynediad at eich data neu eu dwyn, peidio â chydymffurfio â safonau yswirwyr a/neu gwsmeriaid a thorri GDPR.
 • Nifer ostyngol o werthwyr cymorth caledwedd a meddalwedd annibynnol sy'n darparu gwasanaethau ar gyfer systemau Windows Server 2003, a chostau cynyddol ar gyfer caffael y gwasanaethau hynny gan y sawl sy'n gwneud hynny.

Trosglwyddo

Ceir gwybodaeth a chyngor llawn gan Microsoft ynghylch trosglwyddo o Windows Server 2013 ar wefan Microsoft, yma.