Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
software-updates

Diweddariadau Meddalwedd

This page refers to software on your computers that is not the operating system.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Diweddarwch eich holl feddalwedd yn rheolaidd a lawrlwythwch a chymhwyswch gymwysiadau cyn gynted ag y cewch eich annog gan wneuthurwyr.

Gallai eich meddalwedd gynnwys y canlynol:

Cynhyrchion Microsoft (naill ai mewn swp gyda system weithredu Windows neu wedi'u prynu ar wahân)

 • Office (yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Media Player
 • Publisher
 • Project
 • Dynamics CRM
 • Visio

Microsoft yw'r meddalwedd cymwysiadau mwyaf cyffredin o'r math hwn, ond mae'r cyngor hwn yr un mor gymwys i wneuthurwyr meddalwedd eraill

Meddalwedd sydd wedi'i llwytho ymlaen llaw fel arfer (pan fyddwch yn prynu'r cyfrifiaduron)

 • Adobe Reader
 • Adobe Flash
 • Oracle Java
 • Roxio Creator

Cymwysiadau eraill, tasg-benodol, er enghraifft:

 • Gyriannau argraffu
 • Cyfrifon
 • Diogelwch ar y rhyngrwyd
 • Acrobat Distiller

Meddalwedd sy'n gysylltiedig â'ch sector busnes, er enghraifft:

 • Tynnu llun / dylunio / trin delweddau
 • Gweithgynhyrchu
 • Cyfansoddi cerddoriaeth
 • Ariannol / rhagolygon

Fel gyda systemau gweithredu, mae seibertroseddwyr yn dod o hyd i fannau bregus mewn meddalwedd arall ac yn parhau i wneud hynny drwy gydol oes y fersiwn. Mae'n fwy cyffredin mewn pecynnau prif ffrwd a ddefnyddir yn gyffredinol mewn sawl math o sefydliad, nag mewn rhaglenni arbenigol, sy'n benodol ar gyfer diwydiant.

Er mwyn atal hyn, mae gwneuthurwr meddalwedd yn cyhoeddi diweddariadau rheolaidd fel diweddariadau diogelwch neu ddiweddariadau hanfodol, sy'n amddiffyn rhag maleiswedd a dulliau o dorri diogelwch. Mae mathau eraill o ddiweddariadau yn cywiro gwallau sy'n gwella gweithrediad y feddalwedd, ac nid ydynt o reidrwydd yn ymwneud â diogelwch.

Y risgiau

Gall peidio â diweddaru eich meddalwedd arwain at broblemau difrifol, a all effeithio ar eich cyfrifiadur a'ch diogelwch personol eich hun. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Feirysau, ysbïwedd a maleiswedd arall.
 • Ymyrraeth seiber sy'n arwain at droseddau fel twyll, dwyn hunaniaeth ac ysbïwriaeth.
 • Chwalu, rhewi a pherfformiad gwael yn gyffredinol.

Yn ogystal â datrys problemau diogelwch, yn aml, mae diweddariadau meddalwedd yn cynnwys gwelliannau a nodweddion newydd.

Diogelu eich dyfeisiau

Fel arfer, byddwch yn cael hysbysiad gan wneuthurwr y feddalwedd ar ffurf hysbysiad ar eich sgrin, bod diweddariadau ar gael. Fel arfer, rhoddir y dewis ynghylch p'un a gaiff y diweddariad ei lawrlwytho a'i osod ar unwaith neu'n ddiweddarach. Ein hargymhelliad ni yw lawrlwytho a gosod diweddariadau cyn gynted â phosibl.

Mae rhai diweddariadau meddalwedd yn ei gwneud yn ofynnol i chi ailddechrau eich cyfrifiaduron er mwyn cwblhau'r broses osod. Eto, fel arfer, rhoddir y dewis ynghylch gwneud hyn ar unwaith neu'n ddiweddarach. Eto, rydym yn argymell i chi wneud hyn cyn gynted â phosibl.

Nid yw lawrlwytho'r diweddariadau meddalwedd diweddaraf yn dileu'r angen i redeg y fersiynau diweddaraf o feddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd a wal dân.