Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
Meddalwedd

Meddalwedd

Mae eich sefydliad yn dibynnu ar feddalwedd amrywiol – nid dim ond cymwysiadau swyddfa a'r rhai sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer eich sector busnes, ond hefyd systemau gweithredu a phorwyr gwe. Mae angen ystyried agweddau logistaidd, diogelwch a defnyddioldeb.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybodaeth a chyngor. 

Cyfrifiaduron Apple Mac

Mae gweithgarwch maleisus yn erbyn Macs yn cynyddu wrth iddynt ddod yn fwy poblogaidd.

Cymorth TG

Dewch o hyd i gyflenwr cymorth TG dibynadwy ac ymgysylltwch ag ef.

Diweddariadau Meddalwedd

Gall peidio â diweddaru eich meddalwedd arwain at broblemau difrifol.

Gwasanaethau Diangen

Adolygwch hen wasanaethau cyfrifiadurol er mwyn eu dadgomisiynu oherwydd gallant beri risgiau.

Linux

Gall ymddygiad, technoleg a camddefnydd beryglu Linux.

Twyll PBX

Sefydlu system ffôn PBX eich busnes i osgoi twyll

Windows XP

Ni chaiff unrhyw ddiweddariadau na datrysiadau diogelwch eu cynnig ar gyfer y fersiwn hon o Windows.

Cyfrifon Defnyddwyr

Sefydlwch gyfrifon defnyddwyr lle gall mwy nag un person ddefnyddio cyfrifiadur neu rwydwaith.

Defnyddio Meddalwedd yn Ddiogel

Gwnewch yn siŵr fod eich meddalwedd yn dal i fod yn effeithlon, yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Diweddariadau System Weithredu

Dadlwythwch y diweddariadau diogelwch a beirniadol bob amser i systemau gweithredu a ryddhawyd gan gwmnïau meddalwedd i amddiffyn rhag drwgwedd a ... Read more

Gwasanaethau Diangen

Adolygwch hen wasanaethau cyfrifiadurol er mwyn eu dadgomisiynu oherwydd gallant beri risgiau.

Porwyr Gwe

Diweddarwch borwyr gan fod bregusrwydd yn darged a ddewisir gan seiberdroseddwyr.

Windows Server 2003

Os ydych yn dal i ddefnyddio Windows Server 2003, mae angen i chi gynllunio ar gyfer ei ddisodli.