Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
your-information-facebook

Eich Gwybodaeth a’ch Facebook

Mae gan Facebook – rhwydwaith cymdeithasol mwyaf poblogaidd y byd – fwy na 2 biliwn o aelodau ledled y byd. Mae'n cael refeniw o hysbysebu: os ydych erioed wedi ystyried sut mae cynhyrchion rydych wedi dangos diddordeb ynddynt yn ymddangos yn yr hysbysebion a'r postiadau ar eich tudalen, mae'n gyfuniad o dechnolegau gwahanol a ddefnyddir i'ch targedu ar gyfer yr hysbyseb hon. Cafwyd pryder eang ynghylch sut mae Facebook yn defnyddio ac yn rhannu eich data, a pha ddata mae'n ei gadw amdanoch mewn gwirionedd. Gallwch ofyn am gael gweld ffeil gyfan o'r data a ddelir. Mae'r dudalen hon yn rhestru'r categorïau o ddata, ac yn egluro'n syml sut y gallwch gael gwybod pa wybodaeth a ddelir amdanoch, naill ai ar eich cyfrifiadur neu drwy ap Facebook.

EICH GWYBODAETH

Postiadau: Postiadau rydych wedi'u rhannu ar Facebook, postiadau sydd wedi'u cuddio oddi ar eich llinell amser a phleidleisiau rydych wedi'u creu

Lluniau: Lluniau rydych wedi'u lanlwytho a'u rhannu

Fideos: Fideos rydych wedi'u lanlwytho a'u rhannu

Sylwadau: Sylwadau rydych wedi'u rhannu ar eich postiadau eich hun, ar bostiadau pobl eraill neu mewn grwpiau rydych yn perthyn iddynt

Hoffi ac ymateb Postiadau, sylwadau a thudalennau rydych wedi'u hoffi neu wedi ymateb iddynt

Ffrindiau: Y bobl rydych yn gysylltiedig â nhw ar Facebook

Dilyn a dilynwyr: Pobl, sefydliadau neu fusnesau rydych yn dewis gweld cynnwys ganddynt, a phobl sy'n eich dilyn chi

Negeseuon: Negeseuon rydych wedi'u cyfnewid â phobl eraill ar Messenger

Grwpiau: Grwpiau rydych yn perthyn iddynt, grwpiau rydych yn eu rheoli, a'ch postiadau a'ch sylwadau o fewn y grwpiau rydych yn perthyn iddynt

Digwyddiadau: Eich ymatebion i ddigwyddiadau a rhestr o'r digwyddiadau rydych wedi'u creu

Gwybodaeth proffil: Eich gwybodaeth gyswllt, gwybodaeth rydych wedi'i hysgrifennu yn eich adran 'Amdanoch chi' yn eich proffil a digwyddiadau yn eich bywyd

Tudalennau: Tudalennau rydych yn eu gweinyddu

Marketplace: Eich gweithgarwch ar Marketplace

Hanes talu: Hanes o daliadau a wnaed gennych drwy Facebook

Eitemau wedi'u cadw:Rhestr o'r postiadau rydych wedi'u cadw

Eich lleoedd: Rhestr o'r lleoedd rydych wedi'u creu

Apiau: Apiau rydych wedi'u gosod ac apiau rydych yn eu gweinyddu

Gweithgarwch arall: Gweithgarwch sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif, fel 'prociadau' a roddwyd ac a gafwyd

Hysbysebion: Pynciau hysbysebion sydd fwyaf perthnasol i chi, hysbysebwyr sydd wedi casglu gwybodaeth yn uniongyrchol gennych a gwybodaeth rydych wedi'i chyflwyno i hysbysebwyr

Hanes chwilio: Hanes o'ch chwiliadau ar Facebook

Hanes lleoliad:  Hanes o union leoliadau a nodwyd drwy wasanaethau lleoliad ar eich dyfais

Galwadau a negeseuon: Cofnod o'r galwadau a'r negeseuon rydych wedi dewis eu rhannu yng ngosodiadau eich dyfais

Amdanoch chi: Gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Facebook

Gwybodaeth diogelwch a mewngofnodi: Hanes o'ch gweithgarwch mewngofnodi, allgofnodi, cyfnodau y buoch yn weithgar ar Facebook a'r dyfeisiau a ddefnyddir gennych i gael mynediad i Facebook.

Gwybodaeth am rwydweithiau: Gwybodaeth am y rhwydweithiau a ddefnyddir gennych.

SUT I LAWRLWYTHO'R WYBODAETH A DDELIR AMDANOCH

Ar eich cyfrifiadur

1. Ar eich 'prif' dudalen (llinell amser, wal?), dewch o hyd i'r saeth sy'n anelu am i lawr ar ochr dde y band glas tywyll ar y brig.

2. Cliciwch ar y saeth a dewiswch 'Gosodiadau' o'r brif gwymplen. Bydd hyn yn agor y dudalen 'Dewisiadau Cyffredinol Cyfrif'.

3. Yn y golofn ar y chwith, cliciwch ar 'Your Facebook Information'. Bydd hyn yn agor y dudalen 'Your Facebook Information'.

4. Cliciwch ar 'Lawrlwytho eich gwybodaeth'. Bydd hyn yn agor y dudalen 'Download your information'.

5. Bydd y tab 'New file' wedi'i ddewis yn ddiofyn os nad ydych wedi lawrlwytho'r wybodaeth o'r blaen. Dewiswch y categorïau o wybodaeth rydych am eu lawrlwytho yn ofalus, a'r ystod o ddyddiadau yr hoffech i'r wybodaeth ei chwmpasu. Nodwch, os byddwch yn clicio ar ddyddiad hanesyddol o'r calendr 'o', mae angen i chi wirio'r flwyddyn ar y calendr 'i' fel nad yw'n troi i'r un flwyddyn â'r calendr 'o' yn ddiofyn.

6. Rydym yn argymell i chi gadw'r fformat 'HTML' a'r ansawdd cyfryngau 'Uchel'. Cliciwch ar y botwm gwyrdd 'Create File'.

7. Byddwch yn cael e-bost Facebook yn cydnabod y cais, yna un arall i roi gwybod i chi bod eich ffeil wybodaeth ar gael.

8. Drwy glicio ar ddolen yn yr ail e-bost, byddwch yn mynd i'r dudalen 'Download your information'. Drwy glicio ar y botwm 'Download', bydd neges yn ymddangos yn gofyn am eich cyfrinair. Nodwch eich cyfrinair a dewiswch 'OK' a bydd eich gwybodaeth yn cael ei lawrlwytho mewn ffeil .zip.

Ar eich ap Facebook

1. Cyffyrddwch y ddewislen (eicon tair llinell) ar waelod eich sgrin, yna sgroliwch i 'Settins & Privacy'

2. Dewiswch 'Settings'

3. Sgroliwch i lawr i 'Your Facebook information' a dewiswch 'Download your information'.

4. Bydd y tab 'New file' wedi'i ddewis yn ddiofyn os nad ydych wedi lawrlwytho'r wybodaeth o'r blaen. Dewiswch y categorïau o wybodaeth rydych am eu lawrlwytho yn ofalus, a'r ystod o ddyddiadau yr hoffech i'r wybodaeth ei chwmpasu. Rydym yn argymell i chi gadw'r fformat 'HTML' a'r ansawdd cyfryngau 'High'. Cliciwch ar y botwm gwyrdd 'Create File'.

5. Byddwch yn cael e-bost Facebook yn cydnabod y cais, yna un arall i roi gwybod i chi bod eich ffeil wybodaeth ar gael.

6. Drwy glicio ar ddolen yn yr ail e-bost, byddwch yn mynd i'r dudalen 'Download your information'. Drwy glicio ar y botwm 'Download', bydd neges yn ymddangos yn gofyn am eich cyfrinair.  Nodwch eich cyfrinair a dewiswch 'OK' a bydd eich gwybodaeth yn cael ei lawrlwytho mewn ffeil .zip.

 

 

-->