Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
instant-messaging

Negeseua Gwib

Mae negeseuon uniongyrchol yn eich galluogi i 'sgwrsio' mewn amser real dros y rhyngrwyd mewn ffordd debyg i neseuon testun ar ffonau symudol. Mae systemau datblygedig yn eich galluogi i gyfathrebu dros we gamerâu a gan ddefnyddio eich llais. Mae'r rhan fwyaf o lwyfannau negeseuon uniongyrchol penodol wedi cael eu cau i lawr bellach. Y rhai a ddefnyddir fwyaf yw'r rhai mewn cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â llwyfannau chwarae gemau, caru a llwyfannau eraill. Gall negeseuon uniongyrchol fod yn wych ar gyfer cadw mewn cysylltiad â ffrindiau ond, fel e-bost, mae risg yn gysylltiedig â hyn.

Y Risgiau

Dechrau arni...
 • Peidiwch byth â datgelu gwybodaeth breifat pan fyddwch yn anfon negeseuon uniongyrchol.
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch pwy rydych yn 'sgwrsio' â nhw ar-lein.

Gweler hefyd...

 

Preifatrwydd
Dylech gynnal eich preifatrwydd ac osgoi achosion o ddwyn hunaniaeth neu dwyll.

Atal Achosion o Ddwyn Hunaniaeth
Mae eich hunaniaeth yn werthfawr. Gallwch ddiogelu hynny gyda rhai rhagofalon syml.

Diogelu plant
Cadw i fyny â gweithgarwch eich plentyn ar-lein a'i oruchwylio.

Caru yn Ddiogel Ar-lein
Os ydych yn chwilio am gariad ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny'n ddiogel.

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Galwadau Skype a thros y Rhyngrwyd
Defnyddiwch y Rhyngrwyd i wneud galwadau'n ddiogel.

Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol
Ffordd wych o gadw mewn cysylltiad. Gwnewch yn siŵr ei bod yn ddiogel.

Ystafelloedd sgwrsio
Mae sgwrsio ar-lein yn hwyl, ond ydych chi'n gwybod gyda phwy rydych chi'n siarad mewn gwirionedd?

 
 • Efallai nad yw pobl ar-lein yn dweud y gwir am bwy ydynt neu am bwy mae'n ymddangos ydynt.
 • Rhywun yn eich darbwyllo i lawrlwytho a rhedeg darn o feddalwedd sydd wedi'i heintio gan feirws.
 • Clustfeinio ar eich sgyrsiau. Nid oes sicrwydd o breifatrwydd gan nad yw sgyrsiau wedi'u hamgryptio a gellir eu cadw i'w defnyddio all-lein.
 • Gall meddalwedd negeseuon uniongyrchol fod yn agored i feirws neu ymosodiad arall.
 • Gall ystafelloedd sgwrsio ar-lein – sydd ar gael drwy negeseuon uniongyrchol – fod yn llefydd annymunol.

Defnyddio Negeseuon Uniongyrchol yn Ddiogel

 • Peidiwch byth â rhannu cyfrineiriau, gwybodaeth am gardiau credyd na data preifat eraill.
 • Blociwch ddieithriaid. Os bydd eich meddalwedd yn caniatáu hynny, sefydlwch y system fel mai dim ond pobl ar eich rhestr 'caniatáu' a all gysylltu â chi.
 • Byddwch yn wyliadwrus iawn ynghylch datgelu unrhyw wybodaeth breifat i ddieithryn y byddwch yn cwrdd ag ef drwy negeseuon uniongyrchol. Gall twyllwyr ddefnyddio gwybodaeth sy'n ymddangos yn ddiniwed hyd yn oed fel enw eich cyflogwr yn eich erbyn.
 • Peidiwch byth â chlicio ar ddolenni y byddwch yn eu derbyn drwy negeseuon uniongyrchol gan bobl nad ydych yn eu hadnabod nac yn ymddiried ynddyn nhw, ac nad ydych erioed wedi cwrdd â nhw go iawn.
 • Gadewch eich proffil ar-lein yn wag, neu lle mae'n rhaid i chi roi data er mwyn defnyddio'r system, rhowch ddata ffug.
 • Peidiwch â defnyddio eich cyfrinair system neu e-bost i fewngofnodi i system negeseuon uniongyrchol.
 • Nid yw negeseuon uniongyrchol wedi'u hamgryptio, felly peidiwch â'u defnyddio i drosglwyddo gwybodaeth fel rhifau cardiau credyd neu wybodaeth sensitif arall.
 • Dylech analluogi lawrlwythiadau awtomatig.
 • Dilyswch wybodaeth a gewch am negeseuon uniongyrchol mewn mannau eraill. Yn benodol, gwiriwch unrhyw 'gyngor' diogelwch a gewch.
 • Diweddarwch eich meddalwedd negeseuon uniongyrchol yn rheolaidd.
 • Peidiwch â gadael â'ch plant ddefnyddio ystafelloedd sgwrsio negeseuon uniongyrchol heb eu goruchwylio.

 

-->