Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
Rhwydweithio Cymdeithasol

Rhwydweithio Cymdeithasol

Mae rhwydweithio ar-lein wedi chwyldroi'r ffordd rydym yn cyfathrebu ag eraill, gan roi'r gallu i ni siarad yn unigol neu â grwpiau mawr o bobl ar unwaith o gyfleuster ein cyfrifiadur neu ddyfais symudol. Ond am fod safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, ystafelloedd sgwrsio, negeseuon uniongyrchol a safleoedd caru yn ein galluogi i gyfathrebu o bell â llawer o bobl - na allwn weld yr un ohonyn nhw ac nad ydym yn adnabod llawer ohonyn nhw - mae'n golygu bod llawer o bobl yn agored i ryw fath o gamdriniaeth - boed yn ariannol neu'n bersonol.

Mae'r adran hon o wefan Get Safe Online yn delio â phob un o'r meysydd hyn o rwydweithio ar-lein, gan nodi'r risgiau sy'n gysylltiedig â phob un a rhoi cyngor defnyddiol ac awdurdodol ar sut i'w hatal.

 

Blacmel Gwegamera

Peidiwch byth â mynd i mewn i sefyllfaoedd cyfaddawdu o flaen eich gwe-gamera ... gallai fod yn ddrud i chi yn y pen draw.

Cam-drin Ar-lein

Gall unrhyw fath o gam-drin ar-lein gael effaith ddifrifol ar y dioddefwr

Eich Gwybodaeth a’ch Facebook

Lawrlwythwch y data sydd gan Facebooks amdanoch chi.

Gwe-rwydo Cyfryngau Cymdeithasol

Gall clicio ar ddolenni mewn negeseuon digymell ar y cyfryngau cymdeithasol fod yn beryglus

Radicaleiddio Ar-lein

Mae eithafwyr yn gwneud defnydd eang o’r rhyngrwyd i ledaenu eu ideolegau a radicaleiddio pobl ifanc.

Ystafelloedd sgwrsio

Mae sgwrsio ar-lein yn hwyl, ond ydych chi’n gwybod â phwy rydych chi’n siarad?

Blogio

Rhai awgrymiadau i helpu i sicrhau eich bod yn aros yn ddiogel ar eich blwch sebon.

Cynnwys Casineb

Gall cynnwys casineb ar-lein beri pryder, gall fod yn beryglus ac mae’n bosibl ei fod yn anghyfreithlon

Galwadau rhyngrwyd Skype

Defnyddiwch y rhyngrwyd i wneud galwadau’n ddiogel.

Negeseua Gwib

Gwych am gadw mewn cysylltiad â ffrindiau ond, fel e-bost, mae risgiau ynghlwm wrtho.

Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol

Ffordd wych o gadw mewn cysylltiad. Gwnewch yn siŵr ei fod yn ddiogel.