Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
viruses-and-spyware-st

Firysau a Spyware

Mae llawer o bobl o'r farn nad yw ffonau clyfar a llechi yn agored i feirysau, ysbïwedd a maleiswedd arall. Nid yw hyn yn wir ... mewn gwirionedd, po fwyaf o bobl sy'n defnyddio'r dyfeisiau hyn, a pho fwyaf o apiau sydd ar gael iddynt, yr uchaf yw'r lefel o weithgarwch niweidiol a throseddol.

Get started...
  • Lawrlwythwch ap diogelwch ar y rhyngrwyd dibynadwy, yn enwedig os oes gennych ddyfais Android neu Windows.
  • Dim ond o ffynonellau dibynadwy y dylech brynu a lawrlwytho apiau.

See also...

 

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Gwebost
Defnyddio'r rhyngrwyd i anfon a derbyn negeseuon e-bost yn ddiogel.

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Lawrlwytho a Rhannu Ffeiliau
Mesurau syml sydd eu hangen i'ch diogelu wrth bori a lawrlwytho. 

Diweddariadau Meddalwedd
Mae diweddariadau meddalwedd yn hanfodol. Dysgwch pam a sut i'w gosod yn gywir.

Diweddariadau Windows
Popeth y mae angen i chi ei wybod am ddiweddariadau systemau gweithredu.

 

Y Risgiau 

Gall feirysau ac ysbïwedd ymosod ar eich ffôn clyfar neu lechen drwy'r dulliau canlynol:

·         Lawrlwytho o wefannau sydd wedi cael eu heintio yn fwriadol neu'n ddamweiniol gan un feirws neu fwy.

·         Lawrlwytho apiau sydd wedi'u heintio. Mae'r rhain yn cynnwys apiau sydd wedi'u lawrlwytho o siop swyddogol y ddyfais neu'r system weithredu, ac yn gynyddol, siopau ffug sydd wedi'u sefydlu yn benodol ar gyfer dosbarthu maleiswedd.

·         Cysylltu eich dyfais â chyfrifiadur, er enghraifft er mwyn gosod diweddariadau, cysoni a llwytho cerddoriaeth.

Gall feirysau ac ysbïwedd achosi canlyniadau difrifol iawn yn cynnwys:

·         Dwyn hunaniaeth o apiau sy'n gweithio yn y cefndir i ddwyn gwybodaeth bersonol sydd wedi'i storio ar y ffôn.

·         Twyll o apiau sy'n gweithio yn y cefndir i ddwyn gwybodaeth bersonol sydd wedi'i storio ar y ffôn.

·         Galwadau cyfradd bremiwm a negeseuon testun sy'n cael eu hanfon o'ch ffôn yn ddiarwybod i chi.

·         Dileu a llygru data.

·         Dyfais araf neu un na ellir ei defnyddio.

·         Bywyd batri byrrach.

Efallai mai dim ond cario feirws y mae eich dyfais - a allai gael ei drosglwyddo wedyn i ddyfeisiau eraill (fel cyfrifiaduron) dros e-bost.

Diogelu eich Dyfais Symudol

Mae gan ddyfeisiau Apple a BlackBerry raglenni diogelwch mewnol hynod o dda rhag maleiswedd, ond mae dyfeisiau Apple yn dod yn darged mwy poblogaidd ar gyfer twyllwyr, sy'n golygu y dylech osod rhaglenni diogelwch ar y rhyngrwyd beth bynnag fo'ch dyfais.

At ddefnydd personol ac mewn swyddfa gartref mae nifer o ddewisiadau ar gael wrth benderfynu pa ap diogelwch ar y rhyngrwyd i'w lawrlwytho. Pa fath bynnag y byddwch yn ei ddewis, gwnewch yn siŵr ei fod yn frand ag enw da gan gyflenwr prif ffrwd, ac ewch am y gorau y gallwch ei fforddio. Dyma rai o'r cyflenwyr enwocaf, ond nodwch nad ydym yn argymell un o flaen y lleill:

NortonKasperskyMcAfee, Bullguard, Sophos, AVG, Avast, Bitdefender

Mae'n bwysig lawrlwytho diweddariadau ar gyfer apiau diogelwch cyn gynted ag y cewch eich annog i ddiogelu rhag maleiswedd newydd.

·         Gwiriwch y gosodiadau diogelwch yn eich dyfais bob amser er mwyn sicrhau'r diogelwch gorau.

·         Edrychwch ar wefan darparwr eich gwasanaeth yn rheolaidd i chwilio am ddiweddariadau ar gyfer eich math a model o ffôn clyfar neu lechen.

·         Cyn cysylltu eich dyfais â chyfrifiadur, gwnewch yn siŵr fod gan eich cyfrifiadur y feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd ddiweddaraf a bod wal dân wedi'i gosod ac yn rhedeg.

·         Wrth drefnu bancio ar-lein, gwnewch yn siŵr fod unrhyw apiau y byddwch yn eu lawrlwytho at y diben wedi'u cyhoeddi gan eich banc.

·         Byddwch yn wyliadwrus o siopau ffug wrth lawrlwytho apiau – dim ond o ffynonellau dibynadwy y dylech wneud hynny.

Gwybodaeth ychwanegol

Os ydych wedi wynebu twyll gwirioneddol neu honedig, rhowch wybod amdano ar unwaith i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll drwy ffonio 0300 123 20 40 neu drwy fynd i www.actionfraud.police.uk

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

 

-->