Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
transferring-money

Trosglwyddo Arian

Gwasanaeth yw Pingit gan Barclays Bank sy'n galluogi pobl i drosglwyddo arian i bobl eraill yn y DU gan ddefnyddio eu rhifau ffôn symudol – heb fod angen cyfnewid manylion cyfrif banc.. 

Dechrau arni...
 • Dewiswch gyfringodau yn ofalus, cadwch nhw'n gyfrinachol a pheidiwch â'u storio ar eich dyfais.
 • Gwiriwch y rhif ffôn rydych yn ei ddefnyddio ar gyfer anfon arian, cyn cadarnhau'r taliad.

Gweler hefyd...

 

Cyfrineiriau
Mae'n bwysig iawn eich bod yn dewis ac yn defnyddio cyfrineiriau yn gywir.

Taliadau Ar-lein
Popeth y mae angen i chi ei wybod er mwyn diogelu taliadau ar-lein.

Diogelwch Ffisegol
Awgrymiadau gwych ar gyfer gofalu am eich ffôn clyfar neu lechen.

Bancio
Cyngor syml ar sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

 

Disgwylir i fanciau eraill lansio gwasanaethau tebyg yn fuan. Er mai dim ond ar lwyfannau ffôn clyfar y mae'r ap i anfon arian ar gael, gall unrhyw un sydd â rhif ffôn symudol gofrestru i gael arian drwy'r gwasanaeth. Rhoddir hysbysiad am drafodion ar wasanaeth Pingit drwy neges destun.

Y Risgiau

 • Anfon arian i'r rhif ffôn anghywir (er enghraifft, deialu'r rhif yn anghywir).
 • E-byst neu negeseuon testun sy'n honni eu bod gan eich gwasanaeth arian symudol ond sydd mewn gwirionedd yn eich cyfeirio at wefan ffug neu sy'n dweud wrthych i anfon arian i rif ffôn arall.

Trosglwyddo Arian yn Ddiogel

Mae'r gwasanaeth ei hun mor ddiogel ag unrhyw drafodyn bancio ar-lein arall, a chaiff ei ddiogelu gan gyfringod pum digid penodol i'r defnyddiwr ar yr ap ei hun.

Rydym yn argymell y rhagofalon diogelwch canlynol:

 • Gwnewch yn siŵr na ellir dyfalu eich cyfringod ar gyfer Pingit yn hawdd, felly dylech osgoi penblwyddi a phen-blwyddi priodas, rhifau esgynnol neu ddisgynnol (er enghraifft 54321 neu 12345), rhifau wedi'u dyblygu (er enghraifft 11111) neu batrymau bysellfwrdd y gellir eu hadnabod yn hawdd (er enghraifft 14789).
 • Peidiwch â storio eich cyfringod ar eich ffôn symudol, hyd yn oed yn eich cysylltiadau.
 • Diogelwch eich rhif ffôn symudol gyda nodwedd datgloi ddiogel (fel PIN).
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi'r rhif ffôn cywir cyn cadarnhau trafodyn.
 • Cymerwch ofal ychwanegol i beidio â cholli eich ffôn. Mae diogelwch ffisegol yn bwysig hefyd.
 • Byddwch yn wyliadwrus o apiau ffug o safleoedd nad ydynt yn ddibynadwy.
 • Byddwch yn ymwybodol bod twyllwyr yn debygol o geisio anfon ceisiadau i we-rwydo testun.
 • Os caiff eich ffôn ei golli neu ei ddwyn, rhowch wybod i'r banc cyn gynted â phosibl.
 • Gwnewch yn siŵr fod unrhyw rwydwaith di-wifr cyhoeddus neu breifat rydych yn ei ddefnyddio yn ddiogel cyn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth neu ei ddefnyddio.
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch pwy sy'n gwylio dros eich ysgwydd pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth – neu'n anfon neu'n derbyn arian.
 • Cofiwch allgofnodi pan fyddwch wedi gorffen defnyddio'r ap.
 • Ni waeth pa mor fach yw'r symiau o arian rydych yn eu trosglwyddo, cadwch gyfrif o gyfansymiau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cadw o fewn eich terfyn.
-->