Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
safe-disposal

Gwaredu Diogel

Dylech gymryd gofal mawr wrth gael gwared ar ffonau clyfar a llechi nad oes eu hangen arnoch mwyach. Gellir cael gafael ar y data ar eich dyfais yn hawdd p'un a fyddwch yn ei gwerthu, yn ei thaflu, yn ei rhoi i ffwrdd neu'n ei rhoi, a gellir hyd yn oed adfer data 'wedi'u dileu' yn gymharol rhwydd gan droseddwyr. 

Dechrau arni...
  • Dylech ddileu yr holl ddata o'ch dyfais cyn cael gwared arni.

Gweler hefyd...

 

Gwaredu Cyfrifiaduron yn Ddiogel
Sut i waredu caledwedd cyfrifiaduron yn ddiogel.

Preifatrwydd
Dylech gynnal eich preifatrwydd ac osgoi achosion o ddwyn hunaniaeth neu dwyll.

 

Yn ogystal, bydd cael gwared ar ffonau clyfar a llechi yn gyfrifol yn sicrhau'r effaith leiaf posibl ar yr amgylchedd ac yn sicrhau nad ydych yn torri'r gyfraith.

Y Risgiau

  • Gellir cael gafael ar y wybodaeth bersonol sydd wedi'i storio mewn ffeiliau ar eich dyfais – yn cynnwys cysylltiadau, ffotograffau, fideos ac atodiadau e-bost – a'i defnyddio ar gyfer gweithgarwch troseddol.
  • Gallai unrhyw gyfrineiriau sydd wedi'u storio ar eich dyfais roi mynediad i wefannau diogel sy'n cynnwys eich gwybodaeth bersonol ac ariannol.
  • Gellir cael gafael ar unrhyw hanes pori.
  • Gellir cael gafael ar unrhyw negeseuon e-bost sydd wedi'u storio ar eich dyfais.
  • Gall cael gwared ar eich dyfais heb gaffael y wybodaeth y gallai fod ei hangen arnoch yn y dyfodol greu anghyfleustra neu ymyrraeth.

Gwaredu yn Ddiogel

  • Dylech sicrhau y caiff yr holl ddata eu copïo o'ch dyfais drwy ei chysoni â'ch cyfrifiadur – neu greu copïau wrth gefn ar y cwmwl – yna ei adfer i osodiadau'r ffatri.
  • Gyda ffonau Android, dylech alluogi amgryptiad ar eich dyfais cyn cymhwyso'r adferiad ffatri.  Mae Apple iPhones eisoes yn cynnwys amgryptiad caledwedd yn ddiofyn – nodwedd na ellir ei hanalluogi gan ddefnyddiwr. Fodd bynnag, er mwyn bod yn hollol siŵr bod eich data'n cael eu dileu, dylech lawrlwytho a defnyddio adnodd dileu data dibynadwy.
  • Os yw'r ddyfais ar ddiwedd ei bywyd ac nad ydych yn bwriadu ei gwerthu neu ei rhoi i ffwrdd, ewch â hi i gyfleuster gwaredu priodol, a fydd yn sicrhau y caiff ei thynnu'n ddarnau ac y caiff yr elfennau eu hailgylchu yn gywir ac yn gyfrifol.

 

-->