Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
charging-mobile-purchases

Codi Tâl Prynu Symudol

Gellir defnyddio ffonau clyfar a llechi i dalu am gynnwys y gellir ei lawrlwytho neu gynnwys arall, weithiau gyda'r taliad yn ymddangos ar y bil ffôn ar ddiwedd y mis yn hytrach na mynd ar gerdyn. Yn hyn o beth, mae dyfeisiau symudol fel cardiau credyd yn y bôn, ac felly mae angen cymryd yr un faint o ofal wrth osgoi gorfod gwneud ad-daliadau diangen.

Dechrau arni...
 • Gwnewch yn siŵr beth yw'r costau gyda'ch rhwydwaith ffôn cyn gwneud galwadau cyfradd bremiwm.
 • Darllenwch eich biliau ffôn a chadwch lygad am rifau a galwadau nad ydych yn eu hadnabod..

Y Risgiau

 • Ffonio rhifau premiwm, sy'n dechrau gyda 09, 0871, 0872, 0873 neu 118, sy'n costio mwy na'r rhan fwyaf o rifau llinellau tir rheolaidd. Efallai y byddwch hefyd yn gweld "gall costau rhwydweithiau symudol amrywio" neu "a chostau rhwydwaith ychwanegol" wedi'u nodi mewn perthynas â'r rhif – gall cost gwneud galwadau fod yn wahanol ar gyfer pob darparwr ffôn.
 • Anfon negeseuon i rifau testun byr, yn dechrau gyda 6xxxx; 7xxxx; neu 8xxxx, er enghraifft wrth gymryd rhan mewn cystadleuaeth, lle ceir cost cyfradd bremiwm. Gallai hyn olygu y byddwch yn cael rhagor o negeseuon testun nad ydych am eu cael ac y gallech orfod talu tâl amdanynt.
 • Lawrlwytho apiau sy'n codi tâl arnoch – efallai y byddant am ddim ar y dechrau ac yna'n costio yn ddiweddarach.
 • Haint gan faleiswedd.Yn union fel cyfrifiadur, mae ffonau clyfar a llechi yn agored i feirysau ac ymosodiadau maleiswedd, yn cynnwys y sawl sy'n deialu rhifau cyfradd premiwm.

Aros mewn Rheolaeth o Gostau

 • Dylech bob amser wneud yn siŵr faint mae eich rhwydwaith ffôn yn ei godi yn ychwanegol i gost gwneud galwadau cyfradd bremiwm neu anfon neges destun cyfradd bremiwm.
 • Cwestiynwch unrhyw rifau dirgel ar eich bil ffôn gyda'ch rhwydwaith ffôn – neu defnyddiwch adnodd gwirio rhifau ar-lein yr Awdurdod Gwasanaethau y Telir Amdanynt drwy'r Ffôn.
 • Atebwch negeseuon testun nad ydych am eu cael gyda "STOP" neu "STOP ALL".
 • Darllenwch eich bil ffôn yn ofalus a chadwch lygad am rifau nad ydych yn eu hadnabod a galwadau na wnaethoch eu gwneud.
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch beth rydych yn clicio arno – darllenwch y telerau ac amodau yn llawn bob amser.

Rhagor o Wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor, ewch i wefan PhoneBrain.  Ymgyrch yw PhoneBrain sy'n addysgu ynghylch gwasanaethau ffôn y telir amdanynt gan reoleiddiwr yr Awdurdod Gwasanaethau y Telir Amdanynt drwy'r Ffôn, sy'n un o bartneriaid Get Safe Online.

 

-->