Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
Ffonau Clyfar a Llechi

Ffonau Clyfar a Llechi

Mae ffonau clyfar a llechi yn fwy poblogaidd na chyfrifiaduron erbyn hyn oherwydd y ffordd y maent yn eich galluogi i fyw eich bywyd heb ymyrraeth, yn hytrach nag o amgylch eich desg yn eich cartref neu yn y swyddfa. Gyda rhyngrwyd symudol, e-bost, rhwydweithio cymdeithasol a storfeydd cwmwl, gallwch gyflawni'r rhan fwyaf o'r tasgau y gallwch eu cyflawni ar gyfrifiadur ... ond mewn caffi, pan fyddwch allan yn siopa, yn y parc, yn gweithio allan o'r swyddfa neu unrhyw le o gwmpas y tŷ neu o'i amgylch.

Fodd bynnag, mae lefelau uwch o risg yn cyd-fynd â'r lefel uchel hon o gyfleustra. Am fod dyfeisiau symudol mor fach a chludadwy, maent yn haws i'w colli neu eu dwyn, sy'n arwain at achosion posibl o dorri eich diogelwch personol ac ariannol, neu at anghyfleustra ar y gorau. Ac oherwydd lle y gallwch ddefnyddio eich dyfais, gall y risgiau sy'n gysylltiedig â'i defnyddio ar-lein hefyd fod yn fwy na'r risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio eich cyfrifiadur yn y cartref neu'r swyddfa.

Cofiwch bob amser nad 'dim ond ffôn' yw eich dyfais. Dylech feddwl amdani fel cyfrifiadur, ond bod angen rheolau diogelwch gwahanol.

 

Apiau Symudol

Gall apiau symudol wneud bywyd mor hawdd, ond mae angen i chi gymryd gofal.

Codi Tâl Prynu Symudol

Byddwch yn ofalus cyn talu am lawrlwytho a chynnwys arall trwy ffôn clyfar neu dabled.

Eich Cartref Cysylltiedig

Mae cartref cysylltiedig heddiw yn gwneud bywyd yn fwy craff ac yn haws. A yw’ch cartref wedi’i gysylltu’n ddiogel?

Gwaredu Diogel

Dylid bod yn ofalus wrth gael gwared ar ffonau clyfar a thabledi.

Mannau Cyhoeddus

Mae’n arbennig o bwysig bod yn ofalus wrth fynd ar-lein pan fyddwch chi allan.

Rhwydweithiau Di-wifr a Mannau Gwag

Sefydlu a defnyddio cysylltiadau diwifr gyda dyfeisiau symudol a ffonau clyfar.

Ysmygu

Gwe-rwydo SMS yw pan gewch eich twyllo drwy neges destun

Codau QR

Sut ydych chi’n gwybod bod cod QR yn ddiogel? Darganfyddwch yma.

Diogelwch Corfforol

Rhai awgrymiadau gwych ar gyfer gofalu am eich ffôn clyfar neu dabled.

Firysau a Spyware

Gall firysau a ysbïwedd effeithio ar eich ffôn symudol neu dabled hefyd. Darganfyddwch fwy.

Gwe-rwydo Cyfryngau Cymdeithasol

Gall clicio ar ddolenni mewn negeseuon digymell ar y cyfryngau cymdeithasol fod yn beryglus

Negeseuon Testun Sbam

Gallwch adrodd testunau sbam trwy eu hanfon ymlaen i un rhif: 7726

Trosglwyddo Arian

Trosglwyddwch arian yn ddiogel gan ddefnyddio’ch ffôn symudol.