Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
viruses-other-malware

Firysau a Malware Eraill

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn gwybod am beryglon a chanlyniadau maleiswedd yn heintio ein cyfrifiaduron ac efallai ein dyfeisiau symudol, ond a yw eich plentyn yn ymwybodol o hyn. Ac os felly, a oes ots ganddo?

Ceir cyngor cynhwysfawr ar atal feirysau, ysbïwedd a maleiswedd arall rhag heintio eich cyfrifiadur drwy glicio yma, ac ar eich dyfais symudol drwy glicio yma.

Fel rheol gyffredinol, helpwch i gadw eich plant a'ch cyfrifiaduron a'ch dyfeisiau eraill yn ddiogel drwy osod meddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd a sicrhau y caiff ei diweddaru. Dywedwch wrth eich plant na ddylent ddiffodd y sganiwr feirysau neu wal dâl, hyd yn oed os byddant o'r farn y byddai hynny'n cyflymu gêm. Nid yw'n werth chweil!

.

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

 

-->