Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
video-game-gambling

Hapchwarae Gêm Fideo

Gall chwarae gemau fideo fod yn llawn mwynhad ac yn ddiogel i'ch plant, cyhyd â bod y gemau yn briodol i'w hoedran, eu bod wedi'u rheoleiddio a'u gorchwylio gennych chi, a bod cyfyngiadau o ran amseroedd chwarae. Fodd bynnag, cafwyd cynnydd anferth mewn gwefannau anghyfreithlon sy'n annog pobl – yn cynnwys plant – i hapchwarae ar ganlyniad gemau fideo.

Gall defnyddwyr y gwefannau hyn hapchwarae ar ganlyniad twrnameintiau gemau fideo (eSports) gydag eitemau o fewn gemau fel gynnau, cyllyll ac arfwisg amddiffynnol ddigidol addurniadol (eitemau y mae gemau yn eu galw'n 'skins' fel arfer). Amcangyfrifodd adroddiad a gyhoeddwyd yn yr UD fod y farchnad hapchwarae 'skins' byd-eang yn werth cymaint â $5 biliwn (ffigur 2016).

Mae perygl go iawn y gallech fod yn rhoi arian i'ch plant gan feddwl eu bod yn chwarae gêm gyfrifiadurol, pan fyddant yn hapchwarae mewn gwirionedd. Yn ogystal â hyrwyddo ymddygiad caethiwus a niweidiol ymysg plant (nodir bod plant mor ifanc ag 11 oed yn defnyddio'r safleoedd), byddant yn defnyddio eich cerdyn credyd i fetio (hyd at filoedd o bunnoedd).

Cafwyd erlyniadau llwyddiannus eisoes yn y DU gan y Comisiwn Hapchwarae, yn erbyn gweithredwyr safleoedd anghyfreithlon o'r fath, yn cynnwys un sy'n gysylltiedig â gemau FIFA poblogaidd.

Sut i ddiogelu eich plentyn rhag hapchwarae ar gemau fideo

  • Siaradwch â'ch plentyn am beryglon hapchwarae a'i ganlyniadau negyddol mewn iaith sy'n briodol i'w hoedran
  • Gwnewch yn siŵr fod y gemau y mae eich plant am eu chwarae yn briodol i'w oedran
  • Ymchwiliwch i'r gemau y maent am eu chwarae – yn cynnwys p'un a oes ganddynt fforymau sgwrsio a allai eu harwain at ymddwyn mewn ffordd amhriodol yn cynnwys hapchwarae a pharatoi at bwrpas rhyw
  • Defnyddiwch hidlwyr rhyngrwyd i flocio gwefannau amhriodol
  • Defnyddiwch feddalwedd / apiau diogelwch i rieni i flocio defnydd amhriodol o'r rhyngrwyd a monitro gweithgarwch eich plentyn ar-lein
  • Ni ddylech ganiatáu i'ch plentyn gael mynediad i fanylion eich cardiau credyd o dan unrhyw amgylchiadau

 

 

 

-->