Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
under-5

Os yw’ch plentyn dan bump oed

Cyngor os yw eich plentyn dan 5 oed

  • Dechreuwch osod ffiniau, hyd yn oed ar yr oedran cynnar hwn ... nid yw byth yn rhy gynnar i wneud pethau fel gosod terfynau ar gyfer faint o amser y gall ei dreulio ar y cyfrifiadur.
  • Gwnewch yn siŵr fod dyfeisiau fel eich ffôn symudol, llechen neu liniadur allan o'i gyrraedd. Gosodwch gyfrineiriau/PIN a gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r manylion hyn i chi eich hun.
  • Ar gyfrifiaduron ac unrhyw ddyfeisiau eraill y mae gan eich plentyn fynediad iddynt, gosodwch y rheolyddion i rieni i'r oedran priodol, a galluogi mynediad i gynnwys priodol yn unig.
  • Prynwch neu lawrlwythwch feddalwedd rheolyddion i rieni, trowch y feddalwedd ymlaen a'i diweddaru'n rheolaidd. Mae sawl fersiwn ar y farchnad, sy'n gweithio mewn ffyrdd gwahanol ac sydd ar gael am brisiau amrywiol, yn dechrau am ddim.
  • Mae'r pedwar Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd (ISPs) mawr yn rhoi rheolyddion i rieni am ddim i'w cwsmeriaid y gellir eu hactifadu unrhyw bryd. Cymerwch gipolwg arnyn nhw a manteisiwch arnyn nhw.
  • Dim ond apiau, gemau, rhaglenni teledu a ffilmiau arlein sy'n cynnwys cyfradd oedran y dylech eu prynu neu eu lawrlwytho, a dylech gymryd golwg arnynt cyn gadael i'ch plentyn chwarae â nhw neu eu gwylio.
  • Rhannwch eich rheolau o ran technoleg â neiniau a theidiau, gwarchodwyr plant a rhieni ffrindiau eich rheini fel eu bod yn gwybod beth i'w wneud pan fyddant yn gofalu am eich plentyn.
  • Wrth ddefnyddio WiFi cyhoeddus – er enghraifft mewn caffis neu westai – cofiwch ei bod yn bosibl na fydd yn cynnwys rheolyddion i rieni. Gallai caniatáu i'ch plentyn chwarae â'ch ffôn symudol neu lechen yn ddiniwed wrth i chi fwynhau latte olygu eu bod yn cael gafael ar gynnwys amhriodol neu'n datgelu gwybodaeth bersonol.
  • Os oes gennych gyfrifiadur neu lechen i'r teulu, gosodwch yr hafan i dudalen briodol fel Cbeebies

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig  Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

 

-->