Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
texting-sexting

Tecstio a Rhyw

Mae'r un cyngor yn berthnasol i anfon negeseuon testun ag ar gyfer anfon negeseuon e-bost neu ddefnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol: gallai plant gael eu twyllo i feddwl eu bod yn anfon neges destun at rywun (ac yn derbyn neges destun gan rywun), ond mai dieithryn sydd ar yr ochr arall mewn gwirionedd.

Mae'r un risgiau mewn perthynas â bwlio neu stelcio yn gymwys.

Mae'r gair 'secstio' yn golygu pan fydd delwedd neu fideo rhywiol yn cael eu hanfon drwy neges destun. Yn amlwg, mae'n bwysig egluro wrth blant iau os mai dim ond oedolion ddylai gymryd, anfon a derbyn lluniau rhywiol neu noeth, ac os byddant yn derbyn lluniau o'r fath neu'n cael eu hannog i'w hanfon, y gallai arwain at sefyllfaoedd niweidiol fel stelcio, camdriniaeth neu flacmel.

.

 

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig  Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

 

-->