Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
safe-browsing

Pori Diogel

Nid yw'r ffaith y gall ddefnyddio'r rhyngrwyd yn golygu bod gan eich plentyn yr aeddfedrwydd na'r profiad i ddelio â phopeth y gall ddod ar ei draws yno.

Siaradwch â'ch plentyn am syrffio'n ddiogel, a chyfeiriwch ef at safleoedd sy'n ddiogel i blant.

Gwnewch yn siŵr fod eich porwr wedi'i osod i gynnig nodweddion diogelwch a phreifatrwydd mewnol i chi a bod peiriannau chwilio yn hidlo canlyniadau sydd â chynnwys a allai fod yn niweidiol fel delweddau rhywiol, cynnwys hiliol a deunydd ar anhwylderau bwyta a hunan-niweidio.

Heb reolyddion o'r fath, mae'n debygol iawn y bydd eich plentyn yn dod ar draws rhywbeth nad yw'n briodol i'w oedran ... neu unrhyw oedran.

Os byddwch yn gweld bod eich plentyn wedi bod yn edrych ar gynnwys o'r fath neu'n cael ei amlygu i gynnwys o'r fath, peidiwch â thybio mai chwilfrydedd diniwed oedd hynny. Trafodwch pam nad yw'n beth da. Siaradwch ag ef am y math o wefannau y mae'n edrych arnynt. Dylech ei annog i siarad â chi os bydd yn dod ar draws rhywbeth sy'n peri pryder neu ofid iddo ar wefannau, gemau neu ar y gwefannau rhyngweithio cymdeithasol.

.

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig  Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

-->