Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
protecting-passwords

Gwarchod Cyfrineiriau

Mae cyfrineiriau eich plentyn yn allweddol i'w fywyd ar-lein, yn yr un modd â'ch rhai chi. Rydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw dewis cyfrineiriau diogel ... a'u cadw'n gyfrinachol. Efallai na fydd hyn mor amlwg i'ch plentyn.

Gweithiwch gyda'ch plentyn i wneud yn siŵr ei fod yn dewis cyfrineiriau na fydd neb yn eu dyfalu, gan nodi mai'r rhai ar gyfer rhwydweithiau cymdeithasol ac e-bost yw'r rhai pwysicaf. Dywedwch wrth eich plentyn pa mor bwysig yw peidio â rhannu ei gyfrineiriau ag unrhyw un arall – hyd yn oed ffrindiau gorau neu frodyr a chwiorydd, ond ei bod yn iawn eu rhannu â mam a dad.

Mae cyngor cynhwysfawr ar ddewis a defnyddio cyfrineiriau ar y wefan hon, sydd ar gael drwy glicio yma

.

 

 

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig  Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

 

-->