Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
paying-for-games-apps-downloads

Talu am Gemau, Apps & Downloads

Heddiw, mae'n hawdd defnyddio ffôn clyfar neu lechen i lawrlwytho cynnyrch neu wasanaeth a thalu am hynny drwy eich bil ffôn. Mae gemau, apiau a chyfryngau fel fideos a chaneuon yn arbennig o ddeniadol i blant, a gallant eu lawrlwytho ar eu dyfeisiau symudol yn hawdd iawn..

Y Risgiau

  • Efallai na fydd plentyn yn ymwybodol o'r costau posibl os bydd ond yn manteisio ar gynnwys sydd 'am ddim'.
  • Mae rhai gemau am ddim yn ei gwneud yn ofynnol i gredyd gael ei wario er mwyn parhau i'r lefel nesaf, ac er y gallai'r swm rydych yn ei dalu bob tro fod yn isel, gall gronni a rhoi sioc i'r sawl sy'n talu'r bil ar ddiwedd y mis.
  • Gall eich plentyn lawrlwytho fideo neu dôn canu heb sylweddoli ei fod wedi sbarduno tanysgrifiad i wasanaeth a fydd yn dechrau codi tâl i'r ffôn yn rheolaidd.

Costau Diogelu

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o weithgarwch eich plentyn ar eich ffôn clyfar neu'ch llechen chi.
  • Peidiwch â caniatáu i'ch plentyn ddefnyddio eich dyfais symudol os ydych am osgoi unrhyw gostau annisgwyl.
  • Dylech bob amser amddiffyn eich dyfais symudol gyda PIN, y dylech ei gadw'n gyfrinachol.
  • Peidiwch â datgelu'r manylion mewngofnodi rydych yn eu defnyddio ar gyfer App Store, Google Play neu ffynonellau apiau eraill.
  • Chwiliwch drwy eich biliau ffôn am rifau neu daliadau nad ydych yn eu hadnabod.

Rhagor o Wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor, ewch i wefan PhoneBrain. Ymgyrch yw PhoneBrain sy'n addysgu ynghylch gwasanaethau ffôn y telir amdanynt gan y rheoleiddiwr PhonepayPlus, sy'n un o bartneriaid Get Safe Online.

 

 

-->