Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
music-movies-file-sharing

Cerddoriaeth, Ffilmiau a Rhannu Ffeiliau

Y rhyngrwyd yn gynyddol yw hoff ffynhonnell cerddoriaeth, ffilmiau a mathau eraill o adloniant plant, ond mae'n hawdd iawn iddynt wynebu problemau wrth lawrlwytho neu rannu ffeiliau. Mae sawl rheswm pam y mae angen i chi wneud yn siŵr eu bod yn ymwybodol o broblemau posibl gwneud hynny os nad ydynt yn gwybod y rheolau.

Dysgwch am:

Gall safleoedd a rhaglenni rhannu ffeiliau achosi problemau mewn tair ffordd. Mae'r rhai sydd am ddim i'w defnyddio yn torri cyfreithiau hawlfraint, sy'n golygu bod lawrlwytho a lanlwytho yn anghyfreithlon. Caiff rhai safleoedd eu defnyddio i ddosbarthu pornograffi, deunydd hiliol neu ddeunydd amhriodol neu anghyfreithlon arall, yn aml gan esgus bod yn gynnwys parchus. Ac mae'r gwasanaethau hyn hefyd yn galluogi dieithriaid i gael mynediad i ardaloedd ar eich cyfrifiadur chi neu eich plentyn, sy'n golygu y bydd yn agored i feirysau, ysbïwedd a meddalwedd 'botrwyd'.

Dangoswch i'ch plentyn ble y gall lawrlwytho cerddoriaeth a fideos yn gyfreithlon, fel safleoedd fel iTunes ac Amazon, neu lle gallwch rentu ffilmiau sy'n briodol i'w hoedran iddynt o amrywiaeth o wasanaethau ar-lein.

.

 

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig  Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

-->