Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
cyberstalking1

Cyberstalking

Yn wahanol i pan fyddant yn cwrdd â rhywun wyneb yn wyneb, nid yw'r plant bob amser yn gwybod gyda phwy maent yn 'siarad' ar-lein, hyd yn oed os byddant yn meddwl eu bod yn gwybod.

Mae hyn yn ei gwneud yn hawdd i rywun a all fod am beri niwed i'ch plentyn, esgus ei fod yn rhywun arall a dod yn 'ffrind' iddo.

Dywedwch wrth eich plant na ddylent anfon neges e-bost na neges destun na sgwrsio â dieithriaid ac nad yw byth yn iawn i gwrdd â dieithryn yn y byd go iawn.

Bydd pwy bynnag y byddant yn ei weld neu'n cwrdd ag ef ar-lein yn ddieithryn o hyd, ni waeth pa mor aml y byddant yn ei weld ar-lein.

Rhagor o Wybodaeth

www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/bullying-and-cyberbullying 

www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/types-bullying/online-bullying/

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig  Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

 

-->