Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
copying-cheating

Copïo a Chario

Mae'r rhyngrwyd yn adnodd gwych ar gyfer ymchwilio i waith cartref a gwaith cwrs eich plentyn.

Fodd bynnag, yn anffodus, gall fod yn hawdd iawn ac yn ddeniadol iddo gopïo gwybodaeth yn syth o wefan a'i chyflwyno fel ei waith ei hun. Mae llawer o wefannau sy'n gwerthu traethodau a gwaith cwrs hyd yn oed.

Yr unig berson a fydd yn dioddef yw eich plentyn ... gan na fydd yn dysgu drwy gopïo. Yn hytrach, dylech ei addysgu i ddefnyddio adnoddau ar-lein i ddechrau, a dangos iddo sut i ddod o hyd i'r gwefannau mwyaf credadwy, dibynadwy a phriodol – ond dim ond ar gyfer gwaith ymchwil. Eglurwch pam ei bod yn bosibl nad yw cynnwys a gaiff ei greu gan ddefnyddwyr fel cynnwys a geir ar Wikipedia yn hollol ddibynadwy.

Drwy gopïo, efallai y bydd eich plentyn hefyd yn torri cyfreithiau hawlfraint, felly cadwch lygad am y wybodaeth hon ar y wefan mae'n ei defnyddio.

.

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig   Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

 

-->