Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
clickjacking

Clickjacking

Yn anffodus, mae safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yn lle poblogaidd iawn i bobl sy'n ceisio eich twyllo chi neu eich plentyn. Mae'n debygol na fydd eich plentyn mor rhagofalus â chi, felly mae angen i chi nodi'r peryglon.

Un o'r rhain yw clic-hacio (clickjacking), lle mae twyllwyr yn ceisio darbwyllo eich plentyn diniwed i glicio ar rywbeth sy'n ei demptio, sy'n arwain at lawrlwytho maleiswedd neu'n ei dwyllo i rannu gwybodaeth breifat.

Ymysg yr enghreifftiau o glic-hacio mae fideos doniol gyda phennawd clyfar fel "OMG! You won’t believe what this girl did!”, neu ap ffug a all ddangos i'ch plentyn pwy sydd wedi edrych ar ei dudalen.

Am ragor o wybodaeth am safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, cliciwch yma.

 

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig  Norton aa'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

 

-->