Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
6-to-9

Os yw’ch plentyn yn 6 i 9 oed

Os yw eich plentyn rhwng 6 a 9 oed

  • Ar gyfrifiaduron ac unrhyw ddyfeisiau eraill y mae gan eich plentyn fynediad iddynt, gosodwch y rheolyddion i rieni i'r oedran priodol, a galluogi mynediad i gynnwys priodol yn unig.
  • Prynwch neu lawrlwythwch feddalwedd rheolyddion i rieni, trowch y feddalwedd ymlaen a'i diweddaru'n rheolaidd. Mae sawl fersiwn ar y farchnad, sy'n gweithio mewn ffyrdd gwahanol ac sydd ar gael am brisiau amrywiol, yn dechrau am ddim.
  • Mae'r pedwar Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd (ISPs) mawr yn rhoi rheolyddion i rieni am ddim i'w cwsmeriaid y gellir eu hactifadu unrhyw bryd. Cymerwch gipolwg arnyn nhw a manteisiwch arnyn nhw.
  • Cytunwch ar restr o wefannau y gall eich plentyn ymweld â nhw a'r math o wybodaeth bersonol na ddylai ddatgelu amdano'i hun ar-lein, fel enw ei ysgol neu gyfeiriad ei gartref.
  • Gosodwch y cyfyngiadau amser ar gyfer gweithgareddau fel defnyddio'r rhyngrwyd a chonsolau gemau.
  • Gwnewch yn siŵr fod eich plentyn ond yn cael gafael ar gynnwys sy'n briodol i'w oedran drwy wirio'r cyfraddau oedran ar gemau, teledu ar-lein, ffilmiau ac apiau.
  • Trafodwch â'ch plant hŷn beth y dylen nhw neu beth na ddylen nhw ei ddangos i'w brodyr a'u chwiorydd iau ar y rhyngrwyd, dyfeisiau symudol, consolau gemau a dyfeisiau eraill.
  • Trafodwch â rhieni eraill bynciau fel pa oedran i brynu dyfeisiau sy'n cysylltu â'r rhyngrwyd i blant.
  • Peidiwch â chael eich darbwyllo gan eich plentyn i adael iddo ddefnyddio technolegau penodol na gweld cynnwys penodol ar-lein, os nad ydych yn meddwl ei fod yn ddigon hen neu aeddfed ... ni waeth faint y bydd yn rhoi pwysau arnoch neu beth mae rhieni ei ffrindiau yn ei ganiatáu.

.

Mae'r tudalennau hyn wedi'u llunio gyda chymorth caredig  Norton a'r  Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

 

 

-->