Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
cisp

CiSP

Mae'r Bartneriaeth Rhannu Gwybodaeth Seiberddiogelwch (CiSP) yn fenter ar y cyd gan ddiwydiant/y llywodraeth i rannu gwybodaeth am fygythiadau seiber a sefyllfaoedd bregus er mwyn gwella ymwybyddiaeth sefyllfaol cyffredinol o'r bygythiad seiber ac felly yn lleihau'r effaith ar fusnes yn y DU. Mae CiSP yn galluogi aelodau o bob sector a sefydliad i gyfnewid gwybodaeth am fygythiadau seiber mewn amser real, mewn amgylchedd diogel a dynamig, wrth weithredu o fewn fframwaith sy'n amddiffyn cyfrinachedd gwybodaeth a rennir.

Mae CiSP yn galluogi aelodau o bob sector a sefydliad i gyfnewid gwybodaeth am fygythiadau seiber mewn amser real, mewn amgylchedd diogel a dynamig, wrth weithredu o fewn fframwaith sy'n amddiffyn cyfrinachedd gwybodaeth a rennir.

Fel aelod o CiSP, gallwch hefyd gael adroddiadau monitro rhwydwaith. Mae'r gwasanaeth hwn sy'n rhad ac am ddim yn eich galluogi i gael gwybodaeth wedi'i theilwra gan CERT-UK sy'n cwmpasu unrhyw weithgarwch maleisus a welwn ar eich rhwydwaith.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn pan fyddwch yn ymuno â CiSP neu'n cofrestru eich diddordeb a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi pan fydd angen y wybodaeth angenrheidiol arnoch.

Mae CiSP yn rhan o'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC).

Er mwyn dysgu mwy am fuddiannau bod yn aelod o CiSP a holi ynghylch ymuno, ewch i https://www.ncsc.gov.uk/cisp