Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
working-with-the-government

Gweithio gyda’r Llywodraeth

Rhannu'r cyngor gorau ar gyfer eich diogelwch ar-lein
Mae Get Safe Online yn sefydliad nid er elw sy'n ymroddedig i ddarparu'r cyngor gorau ar ddiogelwch ar y rhyngrwyd i'r cyhoedd a busnesau bach yn y DU. Rydym yn cael cefnogaeth ariannol gan y llywodraeth a gan bartneriaid dethol o'r sector preifat, yn ogystal â rhannu adnoddau a chyngor arfer gorau.

Mae gan y llywodraeth ei hadnoddau diogelwch ar-lein ei hun – Cyber Aware a Take Five – ac mae gennym berthynas agos â nhw sydd o fantais i bawb.

Mae rhan helaeth o wefan Get Safe Online – a'n gweithgareddau eraill – yn delio â throsedd ar-lein, fel twyll ac achosion o ddwyn hunaniaeth. Gellid osgoi'r mwyafrif helaeth o faterion o'r fath pe byddai pawb yn mabwysiadu arferion gwell fel peidio â chymryd popeth maent yn ei weld yn ganiataol, peidio â chlicio ar ddolenni ac atodiadau ar hap, a phwyllo.

Fodd bynnag, mae hefyd rhai agweddau technegol y mae'n hanfodol eich bod yn eu dilyn, a gaiff eu pwysleisio ar Cyber Aware gan y Llywodraeth ac rydym ni hefyd yn eu hargymell yn gryf a'u hatgyfnerthu.

DIOGELWCH EICH DYFAIS

·         Diweddariadau Meddalwedd ac Apliau

·         Nodweddion Diogelwch

DIOGELWCH EICH DATA

·         Cyfrineiriau Cryf

·         Rhannu Data

·         Gwneud Copïau Wrth Gefn o Ddata

DIOGELWCH EICH BUSNES

Cliciwch ar y logo i fynd i wefan CYBER AWARE

 

 

Mae Take Five – to Stop Fraud yn rhoi cyngor ar adnabod gwahanol fathau o sgamiau a delio â nhw:

·         Sgamiau Ffôn

·         Sgamiau Negeseuon Testun

·         Sgamiau e-bost

·         Twyll Ar-lein

Mathau Eraill o Sgamiau

-->