Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
using-public-computers

Defnydd o gyfrifiadur mewn mannau cyhoeddus

Mae defnyddio cyfrifiaduron, ffonau clyfar neu lechi mewn mannau cyhoeddus bellach yr un mor gyffredin â'u defnyddio gartref neu yn y swyddfa.

Dechrau arni...
 • Cadwch eich cyfrifiadur, eich ffôn clyfar neu'ch llechen gyda chi bob amser er mwyn gwneud yn siŵr na fyddwch yn ei golli neu na fydd yn cael ei ddwyn.
 • Wrth ddefnyddio cyfrifiaduron cyhoeddus, gwnewch yn siŵr na fyddwch yn gadael unrhyw olion o'ch gweithgarwch.
 • Gwnewch yn siŵr fod y rhwydwaith di-wifr rydych yn ei ddefnyddio yn ddiogel.  Cadwch eich cyfrifiadur, eich ffôn clyfar neu'ch llechen gyda chi bob amser er mwyn gwneud yn siŵr na fyddwch yn ei golli neu na fydd yn cael ei ddwyn.
 • Wrth ddefnyddio cyfrifiaduron cyhoeddus, gwnewch yn siŵr na fyddwch yn gadael unrhyw olion o'ch gweithgarwch.
 • Gwnewch yn siŵr fod y rhwydwaith di-wifr rydych yn ei ddefnyddio yn ddiogel

Gweler hefyd...

 

Rhwydweithiau a Llecynnau Di-wifr
Rheolau syml ar sefydlu a defnyddio rhwydweithiau a llecynnau di-wifr.

Preifatrwydd
Dylech gynnal eich preifatrwydd ac osgoi achosion o ddwyn hunaniaeth neu dwyll.

 

P'un a ydych yn defnyddio eich dyfais eich hun – neu gyfrifiaduron a geir mewn caffis rhyngrwyd a llyfrgelloedd – gall fod nifer o risgiau os na fyddwch yn cymryd gofal priodol.

Y risgiau

 • Rhywun yn cael mynediad i'ch gweithgarwch ar-lein os ydych yn defnyddio rhwydwaith di-wifr anghyfreithlon neu anniogel.
 • 'Syrffio dros ysgwydd' – pobl yn edrych ar eich sgrin.
 • Eich cyfrifiadur, eich ffôn clyfar neu'ch llechen yn cael ei golli neu ei ddwyn.
 • Maleiswedd, yn cynnwys ysbïwedd, ar gyfrifiaduron cyhoeddus.
 • Dwyn gwybodaeth bersonol o gyfrifiaduron cyhoeddus, neu gael mynediad i hanes pori ar gyfrifiaduron cyhoeddus.

Diogelu eich Hun

Eich Cyfrifiadur/Ffôn Clyfar/Llechen Eich Hun:

Y brif risg diogelwch sy'n gysylltiedig â defnyddio eich dyfais eich hun mewn man cyhoeddus, yw nad yw'r WiFi yn ddiogel o bosibl, gan alluogi pobl heb awdurdod i ryng-gipio unrhyw beth y byddwch yn ei wneud ar-lein. Gallai hyn gynnwys cael gafael ar eich cyfrineiriau a darllen e-byst preifat. Gall hyn ddigwydd os nad yw'r cysylltiad rhwng eich dyfais a'r WiFi wedi'i amgryptio, neu os bydd rhywun yn creu llecyn ffug sy'n eich twyllo i feddwl ei fod yn un dilys.

Gyda chysylltiad wedi'i amgryptio, bydd angen i chi roi 'allwedd' a all edrych yn debyg i hyn: 1A648C9FE2. 

Neu, efallai y byddwch yn cael eich annog i fewngofnodi er mwyn cael mynediad i'r rhyngrwyd. Bydd hyn yn dweud wrth y gweithredwr eich bod ar-lein yn eu gaffi, gwesty neu dafarn. Mae bron yn sicr na fydd unrhyw ddiogelwch drwy amgryptio.

 • WiFi Cyhoeddus Diogel
  • Oni fyddwch yn defnyddio tudalen we ddiogel, peidiwch ag anfon na derbyn gwybodaeth breifat wrth ddefnyddio WiFi cyhoeddus.
  • Lle bynnag y bo'n bosibl, defnyddiwch ddarparwyr llecynnau WiFi masnachol, adnabyddus fel BT OpenZone neu EE.
  • Dylai pobl fusnes sydd am gael mynediad i'w rhwydwaith corfforaethol ddefnyddio Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) diogel, wedi'i amgryptio.
  • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd effeithiol wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg cyn i chi ddefnyddio WiFi cyhoeddus.
 • Fel arall, gallech ddefnyddio eich dongl neu ddyfais debyg eich hun (fel MiFi 3) a fydd yn rhoi cysylltiad diogel i chi. Mae'r rhain ar gael ar sail talu bob mis neu dalu wrth ddefnyddio.
 • Peidiwch â gadael eich cyfrifiadur, eich ffôn clyfar neu'ch llechen heb neb i gadw llygad arnynt.
 • Byddwch yn ymwybodol o bwy sydd o'ch amgylch ac a all fod yn gwylio beth rydych yn ei wneud ar-lein. Dylech ystyried defnyddio hidlydd preifatrwydd sy'n atal pobl sy'n eistedd bob ochr i chi rhag gweld eich sgrin. Mae'r cynnyrch 3M yn enghraifft o hyn.

Cyfrifiaduron Cyhoeddus

 • Dylech osgoi trafodion ariannol a allai ddatgelu cyfrineiriau neu wybodaeth bersonol werthfawr fel rhifau cardiau credyd.
 • Os gallwch, defnyddiwch raglen canfod ysbïwedd ar y we y gellir ymddiried ynddi i chwilio am ysbïwedd cyn defnyddio cyfrifiadur cyhoeddus nad ydych yn ymddiried ynddo.
 • Os ydych wedi bod yn defnyddio'r rhyngrwyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r cyfleuster pori i ddileu ffeiliau a chwcis a chlirio eich hanes pori.
 • Diogelwch unrhyw gyfrineiriau rydych am eu defnyddio drwy ddefnyddio dewislen opsiynau rhyngrwyd y porwr. Os nad ydych yn siŵr, dewiswch opsiwn help y porwr.
 • Dylech ystyried newid unrhyw gyfrineiriau y gallech fod wedi'u defnyddio ar gyfrifiadur cyhoeddus ar ôl i chi gyrraedd adref.
 • Os byddwch yn defnyddio cyfrif gwebost fel gmail, Hotmail neu Yahoo! i ddarllen eich e-byst, gwnewch yn siŵr ei fod yn defnyddio dolen ddiogel i'r we.
 • Byddwch yn ofalus o ran pwy sy'n gwylio dros eich ysgwydd.

 

 

-->