Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
take-five-to-stop-fraud

Ewch â Five i Atal Twyll

Ymgyrch ymwybyddiaeth yw Take Five, gyda'r nod o annog y cyhoedd a busnesau i gymryd amser i ystyried p'un a yw sefyllfa y maent ynddi yn un ddilys. Mae wedi'i harwain gan FFA UK (Financial Fraud Action UK) a'i aelodau gyda'r partneriaid Cifas a Heddlu Dinas Llundain.

Nod yr ymgyrch, a lansiwyd ym mis Medi 2016, yw adennill rheolaeth i ddefnyddwyr a busnesau gyda chyngor syml er mwyn helpu i atal twyll ariannol ac annog pobl i gymryd eu hamser.

Take Five yw'r ymgyrch genedlaethol gyntaf i gael ei chefnogi gan yr holl brif fanciau a darparwyr gwasanaethau ariannol ledled y DU. Gellir lawrlwytho amrywiaeth o gyngor, fideos ac adnoddau addysgol yn www.takefive-stopfraud.org.uk/

Take Five: pum peth i'w cofio

Mae'r ymgyrch yn gofyn i bawb helpu i ddiogelu eu hunain rhag twyll ariannol drwy gofio'r cyngor syml hwn:

1. Peidiwch byth â datgelu manylion diogelwch, fel eich rhif PIN neu eich cyfrinair llawn - dylech chi byth ddatgelu'r manylion hyn.
2. Peidiwch â thybio bod cais drwy e-bost neu alwad yn ddilys - mae pobl yn esgus bod yn rhywun arall weithiau.
3. Peidiwch â chael eich rhuthro – ni fydd gwahaniaeth gan fanc neu sefydliad gwirioneddol roi amser i chi feddwl.
4. Gwrandewch ar eich greddf – os bydd rhywbeth yn teimlo o'i le yna fel arfer mae'n iawn i chi oedi a'i gwestiynu.
5. Cadwch mewn rheolaeth - byddwch yn ddigon hyderus i wrthod ceisiadau anarferol am wybodaeth

 

 

-->