Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
ransomware

Ransomware

Math o faleiswedd yw meddalwedd wystlo sy'n rhoi'r gallu i droseddwyr gloi cyfrifiadur o leoliad o bell – yna mae ffenest naid yn ymddangos sy'n rhoi gwybod i'r perchennog na chaiff ei ddad-gloi nes y bydd swm o arian wedi'i dalu. Mewn rhai achosion, yr unig ran o'r cyfrifiadur y gellir ei ddefnyddio yw'r bysellfwrdd rhifau er mwyn rhoi PIN i'ch galluogi i dalu'r troseddwyr. Y math mwyaf cyffredin o feddalwedd wystlo yn ddiweddar yw CryptoLocker a WannaCry. Un tro ychwanegol yw bod cyhuddiad o weithgaredd anghyfreithlon neu ddelwedd bornograffig yn ymddangos ar y sgrin sydd wedi'i gloi, sy'n ei gwneud yn anoddach i rai defnyddwyr geisio help gan unrhyw un arall, a phenderfynu talu'r bridwerth.

 

 

Os ydych yn chwilio am wybodaeth benodol am WannaCry...

 

 • Ewch i'n tudalen newyddion a chyngor ar yr ymosodiad meddalwedd wystlo WannaCry a lansiwyd ym mis Mai 12 2017.

Gweler hefyd...

 

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Lawrlwytho a Rhannu Ffeiliau
Mesurau syml sydd eu hangen i'ch diogelu wrth bori a lawrlwytho.

Diweddariadau Meddalwedd
Mae diweddariadau meddalwedd yn hanfodol. Dysgwch pam a sut i'w gosod yn gywir.

Diweddariadau Windows
Popeth y mae angen i chi ei wybod am ddiweddariadau systemau gweithredu.

Gwebost
Defnyddio'r rhyngrwyd i anfon a derbyn negeseuon e-bost yn ddiogel.

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

 

Y risgiau

Gallai meddalwedd wystlo fel CryptoLocker neu WannaCry heintio eich cyfrifiadur pan fyddwch yn gwneud y canlynol yn anfwriadol:

 • Agor atodiad maleisus mewn e-bost.
 • Clicio ar ddolen faleisus mewn neges e-bost, neges uniongyrchol, safle rhwydweithio cymdeithasol neu wefan arall.
 • Ymweld â gwefan lwgr – yn aml mae'r rhain o natur bornograffig.
 • Agor ffeiliau wedi'u heintio gan gwmnïau dosbarthu ffeiliau digidol ar y we (er enghraifft Hightail – YouSendIt gynt, a Dropbox).
 • Agor macros llwgr mewn dogfennau cymwysiadau (prosesu geiriau, taenlenni ac ati).
 • Cysylltu dyfeisiau cyswllt USB llwgr (e.e. cofau bach, gyriannau caled allanol, chwaraewyr MP3).
 • Rhoi CDs/DVDs llwgr yn eich cyfrifiadur.

Osgoi Meddalwedd Wystlo

 • Peidiwch ag ateb i e-byst digymell na sbam gan gwmnïau neu unigolion nad ydych yn eu hadnabod na chlicio ar ddolenni yn yr e-byst hynny.
 • Dim ond gwefannau rydych yn gwybod eu bod nhw'n ddilys y dylech ymweld â nhw.
 • Dylech bob amser ddiweddaru meddalwedd ac apiau – yn cynnwys systemau gweithredu – cyn gynted ag y cewch eich annog i wneud hynny.
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd wedi'i ddiweddaru a wal dân yn rhedeg cyn i chi fynd ar-lein.
 • Gwnewch gopi wrth gefn o'ch oll ddata yn rheolaidd, yn cynnwys i ddyfais wedi'i chysylltu ag USB sydd wedi'i storio o bell o'ch cyfrifiadur. Mae hyn oherwydd y gall meddalwedd wystlo penodol hefyd heintio eich storfa cwmwl.

Os oes gennych feddalwedd wystlo ar eich cyfrifiadur

 • Er mwyn canfod a dileu meddalwedd wystlo a meddalwedd faleisus arall a all fod wedi'u gosod ar eich cyfrifiadur, rhedwch sgan system lawn gyda datrysiad diogelwch priodol cyfredol.
 • Os yw eich cyfrifiadur wedi cael ei gloi gan feddalwedd wystlo, ceisiwch gyngor proffesiynol o ffynhonnell ddibynadwy.

 

Os ydych wedi profi seiberdrosedd, gallwch gysylltu â'r elusen Cymorth i Ddioddefwyr i gael cymorth a gwybodaeth gyfrinachol am ddim.

 

 

 

-->