Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
fraud

Twyll

Costiodd twyll fwy na £600m i boblogaeth Prydain yn 2013 gyda rhai o'r mathau mwyaf costus o dwyll yn digwydd ar-lein. P'un a oedd hyn drwy siopa ar-lein, bancio ar-lein neu ddwyn manylion adnabod, mae twyllwyr yn parhau i feddwl am dactegau newydd i'ch twyllo ac mae'n bwysig eich bod yn dysgu mwy am dwyll a sut y gallwch ddiogelu eich hun rhagddo.

Dechrau arni...
  • Byddwch yn wyliadwrus am gysylltiadau digymell.
  • Cofiwch, os bydd rhywbeth yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae'n debygol mai dyna yw'r gwirionedd.

Gweler hefyd...

 

E-byst Sbam a Sgam
Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Mae'r adnodd isod, a ddarparwyd drwy garedigrwydd NatWest, wedi'i ddyfeisio i wneud hynny yn union. Gyda data wedi'u llunio gan Financial Fraud Action, mae'r adnodd yn eich tywys drwy'r 11 o fathau mwyaf cyffredin o dwyll, gan nodi faint y mae pob math o dwyll yn ei gostio i'r DU bob blwyddyn ac mae'n rhoi cyngor ar sut i ddiogelu eich hun rhag dod yn ddioddefwr.

 

Os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef twyll: 

Rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll, ar 0300 123 20 40 neu yn www.actionfraud.police.uk.  

Action Fraud Logo

Darparwyd yr adnodd rhyngweithiol ar y dudalen hon drwy garedigrwydd  

 

-->