Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
accepting-terms-and-conditions

Derbyn Telerau ac Amodau

Wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd, yn aml, mae'n ofynnol i chi dderbyn y Telerau ac Amodau cyn mynd ati i siopa, bancio, lawrlwytho a gwneud tasgau eraill. 

Dechrau arni...
  • Darllenwch y Telerau ac Amodau cyn eu derbyn. 

Gweler hefyd...

 

Bancio
Cyngor syml ar sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

Lawrlwytho a Rhannu Ffeiliau

Mesurau syml sydd eu hangen i'ch diogelu wrth bori a lawrlwytho.

Diweddariadau Windows

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ddiweddariadau systemau gweithredu.

Diweddariadau Meddalwedd

Mae diweddariadau meddalwedd yn hanfodol. Dysgwch pam a sut i'w gosod yn gywir.

 

Siopa
Darllenwch yr awgrymiadau gwych hyn ar gyfer eich basged siopa!

Weithiau, dim ond gofyniad untro ydyw – er enghraifft pan fyddwch chi eisoes wedi trefnu cyfrif defnyddiwr. Fodd bynnag, mewn achosion eraill, mae'n ofynnol i chi glicio ar opsiwn 'Derbyn' neu 'Parhau' bob tro y byddwch chi'n cyflawni'r dasg, er enghraifft wrth lawrlwytho diweddariadau meddalwedd.

Wrth gwrs, nid yw'r weithred o dderbyn Telerau ac Amodau yn golygu eich bod wedi'u darllen ymlaen llaw. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud hynny naill ai am fod y Telerau ac Amodau yn hir iawn neu am fod pobl yn tybio eu bod yn gywir ac yn ddilys.

Mae'n bwysig cofio bod derbyn Telerau ac Amodau yn gyfystyr â chontract sy'n gyfreithiol gyfrwymol, felly mae er budd i chi wneud yn siŵr eich bod wedi'u darllen cyn eu derbyn. Drwy wneud hynny, byddwch hefyd yn fodlon bod y cytundeb rydych yn ymrwymo iddo yn addas i chi yn ogystal â'r cyflenwr neu berchennog y wefan.

 

-->