Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
windows-updates1

Diweddariadau Windows

Pan fydd Microsoft yn lansio fersiwn newydd o Windows, mae troseddwyr ar-lein yn dod o hyd i fannau bregus yn y system weithredu yn gyflym ac yn parhau i wneud hynny drwy gydol oes y fersiwn. Er mwyn atal hyn, mae Microsoft yn rhyddhau diweddariadau rheolaidd – drwy Windows Update – fel diweddariadau diogelwch neu ddiweddariadau hanfodol, sy'n amddiffyn rhag maleiswedd a dulliau o dorri diogelwch.

Dechrau arni...
 • Lawrlwythwch a gosodwch ddiweddariadau Windows cyn gynted â phosibl ar ôl cael gwybod eu bod ar gael.

Gweler hefyd...

 

Diweddariadau Meddalwedd
Mae diweddariadau meddalwedd yn hanfodol. Dysgwch pam a sut i'w gosod yn gywir.

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Waliau Tân
Beth yw wal dân, a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

 

Mae mathau eraill o ddiweddariadau yn cywiro gwallau neu'n gwella gweithdrediad o fewn Windows, ac nid ydynt o reidrwydd yn ymwneud â diogelwch. Maent hefyd yn canfod pa gynhyrchion Microsoft rydych yn eu rhedeg ar eich cyfrifiadur ac yn rhoi diweddariadau i'r rhain hefyd. Gall y rhain gynnwys Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ac ati) ac Internet Explorer (yn eich porwr Microsoft).

Y Risgiau

Gall peidio â diweddaru Windows arwain at broblemau difrifol, a all effeithio ar eich cyfrifiadur a'ch diogelwch personol eich hun.  Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Feirysau, ysbïwedd a maleiswedd arall.
 • Ymosodiadau gan seiberdroseddwr.
 • Chwalu, rhewi a pherfformiad gwael yn gyffredinol.

Yn ogystal â datrys problemau diogelwch, mae diweddariadau Windows yn cynnwys gwelliannau i'r system weithredu a nodweddion newydd yn aml.

Diogelu eich Cyfrifiadur

Er mwyn sicrhau bod y diweddariadau Windows diweddaraf yn cael eu lawrlwytho a'u gosod, dylech wneud yn siŵr fod eich cyfrifiadur wedi'i osod fel a ganlyn:

 • Windows XP
  O'r ddewislen Start, cliciwch ar 'Control Panel'. Dewiswch 'Automatic Updates', yna gwnewch yn siŵr fod 'Automatig (recommended)' wedi'i ddewis.
 • Windows Vista
  O'r ddewislen Start, cliciwch ar 'Control Panel'.  Dewiswch ‘Security’, yna cliciwch ar ‘Turn automatic updating on or off’ (o dan Windows Update). Gwnewch yn siŵr fod ‘Install updates automatically (recommended)’ wedi'i ddewis.
 • Windows 7
  O'r ddewislen Start, cliciwch ar ‘Control Panel’. Dewiswch ‘System and Security’, yna cliciwch ar ‘Turn automatic updating on or off’ (o dan Windows Update). Gwnewch yn siŵr fod ‘Install updates automatically (recommended)’ wedi'i ddewis.
 • Windows 8
  O'r ddewislen Start menu, cliciwch ar 'Control Panel'. Dewiswch 'Windows Update', yna cliciwch ar 'Install optional updates'. Yn y cwarel chwith, cliciwch ar 'Change settings'. O dan Important updates, dewiswch yr opsiwn rydych am ei gael. O dan 'Recommended updates', dewiswch y blwch 'Give me recommended updates the same way I receive important updates', ac yna cliciwch ar 'OK.' Efallai y gofynnir i chi am gyfrinair gweinyddu neu i gadarnhau eich dewis.

Byddwch fel arfer yn cael hysbysiad gan Microsoft ar ffurf hysbysiad ar eich sgrin, bod diweddariadau Windows ar gael. Fel arfer, caiff y diweddariadau eu lawrlwytho'n awtomatig a chewch eich annog i ailddechrau eich cyfrifiadur er mwyn iddynt gael eu gosod.

Nid yw lawrlwytho'r diweddariadau Windows diweddaraf yn dileu'r angen i redeg y fersiynau diweddaraf o feddalwedd wrthfeirysol, gwrth-ysbïwedd a wal dân.

 

Rhagor o Wybodaeth

Diweddariadau Microsoft Windows

 

-->