Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
webmail

Webmail

Gwebost, fel Hotmail, Yahoo! Mae Mail neu gmail – neu un a ddarperir gan rai darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd – yn ei gwneud yn hawdd i e-bostio cyfrifiaduron, ffonau clyfar a llechi gwahanol. Fodd bynnag, mae risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio e-bost ar y rhyngrwyd, y caiff rhai eu rhannu â systemau eraill (gweler e-byst Sgam a Sbam).

Dechrau arni...
  • Cofiwch allgofnodi o webost pan fyddwch wedi gorffen e-bostio, yn enwedig wrth ddefnyddio cyfrifiadur a rennir.

Awgrymiadau Diogelwch Gwebost Cyffredinol

  • Defnyddiwch wasanaethau gwebost gan gwmnïau hysbys a dibynadwy.
  • Galluogwch weithrediad hidlo sbam neu newidiwch i ddarparwr gwebost a all wneud hyn (gweler Feirysau ac Ysbïwedd).
  • Defnyddiwch gyfrinair cryf i fewngofnodi (gweler Cyfrineiriau).
  • Allgofnodwch o'ch ap bancio neu wefan symudol bob amser pan fyddwch wedi gorffen ei defnyddio. Mae hyn yn bwysig iawn ar gyfrifiadur a rennir.
  • Rydym yn argymell mai dim ond pan fydd gan eich darparwr gwebost gysylltiad diogel (a ddangosir drwy glo clap yng nghornel de gwaelod ffenestr eich porwr a'r llythrennau 'https://' ar ddechrau cyfeiriad y wefan) y dylech gysylltu â gwebost. Os nad yw'r cysylltiad yn ddiogel, gofalwch na fyddwch yn anfon e-bost a allai ddatgelu gwybodath bersonol neu ariannol amdanoch eich hun.
  • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch atodiadau mewn negeseuon e-bost o ffynonellau anhysbys neu annibynadwy. Mae rhai systemau gwebost yn sganio atodiadau am faleiswedd yn awtomatig.
  • Gwnewch yn siŵr bod gennych y feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd a wal dân diweddaraf wedi'u gosod.

Peidiwch â Cholli eich Hen Negeseuon E-bost

Gall rhai systemau gwebost ddileu negeseuon e-bost os byddwch yn mynd y tu hwnt i'r cwota storio. Os bydd eich archif e-bost yn bwysig, ystyriwch wasanaeth storio ar-lein sy'n codi tâl, neu ddefnyddio gwasanaeth gwebost heb y cyfyngiadau hyn.

Nodwch hefyd y gall rhai darparwyr gwebost atal eich cyfrif os na fyddwch yn cael mynediad iddo am gyfnod estynedig o amser.

 

-->