Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
software-updates

Diweddariadau Meddalwedd

Mae'r feddalwedd a all fod ar eich cyfrifiadur yn cynnwys:

Dechrau arni...
 • Lawrlwythwch a gosodwch ddiweddariadau meddalwedd cyn gynted â phosibl ar ôl cael gwybod eu bod ar gael.

Gweler hefyd...

 

Windows Updates
Everything you need to know about operating system updates.

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

 

Cynhyrchion Microsoft (naill ai mewn swp gyda system weithredu Windows neu wedi'u prynu ar wahân)

 • Office (yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Media Player
 • Publisher
 • Project

Meddalwedd sydd wedi'i Llwytho Ymlaen Llaw Fel Arfer (pan fyddwch yn prynu'r cyfrifiadur)

 • Adobe Reader
 • Adobe Flash
 • Java
 • Roxio Creator

Rhaglenni Eraill (y byddwch yn eu llwytho eich hun oddi ar CD/DVD neu drwy'r rhyngrwyd)

 • Gyriannau argraffu
 • Meddalwedd cyfrifon
 • Meddalwedd diogelwch
 • iTunes

Fel gyda system weithredu Microsoft Windows, mae troseddwyr ar-lein yn dod o hyd i fannau bregus mewn meddalwedd arall ac yn parhau i wneud hynny drwy gydol oes y fersiwn.  Er mwyn atal hyn, mae gwneuthurwr meddalwedd yn cyhoeddi diweddariadau rheolaidd fel diweddariadau diogelwch neu ddiweddariadau hanfodol, sy'n amddiffyn rhag maleiswedd a dulliau o dorri diogelwch. Mae mathau eraill o ddiweddariadau yn cywiro gwallau sy'n gwella gweithrediad y feddalwedd, ac nid ydynt o reidrwydd yn ymwneud â diogelwch.

Y Risgiau

Gall peidio â diweddaru eich meddalwedd arwain at broblemau difrifol, a all effeithio ar eich cyfrifiadur a'ch diogelwch personol eich hun. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Feirysau, ysbïwedd a maleiswedd arall.
 • Ymosodiadau gan seiberdroseddwr.
 • Chwalu, rhewi a pherfformiad gwael yn gyffredinol.

Yn ogystal â datrys problemau diogelwch, yn aml, mae diweddariadau meddalwedd yn cynnwys gwelliannau a nodweddion newydd.

Diogelu eich cyfrifiadur

Fel arfer, byddwch yn cael hysbysiad gan wneuthurwr y feddalwedd ar ffurf hysbysiad ar eich sgrin, bod diweddariadau ar gael. Fel arfer, rhoddir y dewis ynghylch p'un a gaiff y diweddariad ei lawrlwytho a'i osod ar unwaith neu'n ddiweddarach. Ein hargymhelliad ni yw lawrlwytho a gosod diweddariadau cyn gynted â phosibl.

Mae rhai diweddariadau meddalwedd yn ei gwneud yn ofynnol i chi ailddechrau eich cyfrifiadur er mwyn cwblhau'r broses osod. Eto, fel arfer, rhoddir y dewis ynghylch gwneud hyn ar unwaith neu'n ddiweddarach. Rydym yn argymell i chi wneud hyn cyn gynted â phosibl.

Nid yw lawrlwytho'r diweddariadau meddalwedd diweddaraf yn dileu'r angen i redeg y fersiynau diweddaraf o feddalwedd wrthfeirysol, gwrth-ysbïwedd a wal dân.

 

-->