Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
downloading

Llwytho a rhannu ffeiliau

Mae lawrlwytho cynnwys dros y rhyngrwyd yn ffordd wych o fwynhau cerddoriaeth, fideos, gemau ac adloniant arall. Mae lawrlwytho hefyd yn ffordd gyfleus iawn o gael gwybodaeth ar ffurf dogfennau Word, PDFs, ffotograffau a ffeiliau eraill. Hefyd, caiff y rhan fwyaf o feddalwedd a diweddariadau cyfnodol eu lawrlwytho o'r rhyngrwyd bellach.

Dechrau arni...
 • Drwy fod yn wyliadwrus, ynghyd â meddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd wedi'i diweddaru, cewch eich helpu i lawrlwytho'n ddiogel.
 • Peidiwch â lawrlwytho deunydd a ddiogelir gan hawlfraint – gall arwain at gosbau difrifol.

Gweler hefyd...

 

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Diweddariadau Meddalwedd
Mae diweddariadau meddalwedd yn hanfodol. Dysgwch pam a sut i'w gosod yn gywir.

Diweddariadau Windows
Popeth y mae angen i chi ei wybod am ddiweddariadau systemau gweithredu.

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol. 

Waliau Tân
Beth yw wal dân, a sut mae'n amddiffyn eich cyfrifiadur.

Preifatrwydd
Dylech gynnal eich preifatrwydd ac osgoi achosion o ddwyn hunaniaeth neu dwyll.

 

Ni ddylid drysu lawrlwytho â ffrydio, sef lle caiff fideos, cerddoriaeth neu synau eu hanfon dros y rhyngrwyd i chi eu gwylio neu wrando arnynt mewn amser real, yn hytrach na gallu cael eu cadw ar eich cyfrifiadur i'w defnyddio yn ddiweddarach.  

Y Risgiau

 • Gadael feirysau i mewn i'ch cyfrifiadur yn anfwriadol – o wefannau a rhaglenni rhannu ffeiliau rhwng cymheiriaid.
 • Gosod meddalwedd hysbysebu (adware) yn anfwriadol sy'n galluogi hysbysebion naid plagus.
 • Gosod ysbïwedd sy'n galluogi troseddwyr i gael gwybodaeth breifat er mwyn cael mantais ariannol neu er mwyn dwyn hunaniaeth.
 • Bod eich wal dân yn cael ei thorri, yn enwedig wrth ddefnyddio rhaglenni rhannu ffeiliau rhwng cymheiriaid.
 • Lawrlwytho deunydd ymosodol/anghyfreithlon neu feirysau sy'n edrych fel rhywbeth arall.
 • Torri hawlfraint. Er y gallai lawrlwytho cerddoriaeth, fideos a meddalwedd am ddim eich temptio, mae'n anghyfreithlon atgynhyrchu deunydd sydd dan hawlfraint.

Lawrlwytho yn Ddiogel

 • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg cyn i chi ddechrau lawrlwytho.
 • Byddwch yn ofalus iawn wrth lawrlwytho ffeiliau gweithredadwy (.exe). Defnyddir y ffeiliau hyn gan raglenni i redeg ar eich cyfrifiadur. Fodd bynnag, cânt eu defnyddio hefyd mewn feirysau.
 • Defnyddiwch wefannau lawrlwytho dibynadwy yn hytrach na systemau rhwng cymheiriaid er mwyn caffael rhaglenni.
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch lawrlwytho unrhyw beth, oherwydd y gall pobl alw eu ffeiliau yn unrhyw beth y mynnont. Gallai rhywbeth sy'n ymddangos fel clip o ffilm wyddonias newydd fod yn bornograffi caled neu'n ffeil sydd wedi'i heintio gan feirws mewn gwirionedd.
 • Dim ond o safleoedd sy'n codi tâl arnoch fel iTunes, Napster neu wefannau manwerthwyr dibynadwy y dylech lawrlwytho cerddoriaeth.

Rhannu Ffeiliau yn Ddiogel rhwng Cymheiriaid

 • Os bydd yn rhaid i chi ddefnyddio meddalwedd rhannu ffeiliau, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis meddalwedd diogel, yn ei gosod yn ddiogel a'i defnyddio'n briodol.
 • Dim ond pan fydd gennych feddalwedd wrthfeirysol/gwrthysbïwedd wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg y dylech osod rhaglenni rhannu ffeiliau. 
 • Dylech ystyried talu am fersiwn bremiwm na chaiff ei hariannu gan hysbysebion, er mwyn lleihau'r risg y caiff meddalwedd hysbysebu ei gosod.
 • Dim ond o wefannau gweithgynhyrchwyr neu adwerthwyr awdurdodedig y dylech lawrlwytho meddalwedd.
 • Peidiwch â gadael i bobl bori eich ffeiliau yn uniongyrchol, a ffurfweddwch y rhaglen yn ofalus fel mai dim ond y ffeiliau rydych am eu rhannu y byddwch yn eu rhannu, gan gadw gweddill eich ffeiliau a'ch gwybodaeth bersonol yn breifat. Mae hyn yn osgoi rhannu eich negeseuon e-bost, ffotograffau, gwybodaeth ariannol neu ffeiliau gwaith â dieithriaid llwyr.
 • Peidiwch â rhannu deunydd sydd dan hawlfraint.

Ceir rhagor o wybodaeth am ddwyn hawlfraint yn y canlynol:

FAST: Y Ffederasiwn yn Erbyn Dwyn Meddalwedd.

FACT: Y Ffederasiwn yn Erbyn Dwyn Hawlfraint.

IFPI: Ffederasiwn Ryngwladol y Diwydiant Ffonograffig.

-->