Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
Diogelu Eich Cyfrifiadur

Diogelu Eich Cyfrifiadur

Mae'n hanfodol cymryd mesurau synhwyrol er mwyn diogelu eich cyfrifiadur rhag y bygythiadau niferus a geir ar-lein heddiw. Dylai hyn fod yn gymharol syml i unrhyw un sy'n gallu defnyddio cyfrifiadur, ac mae digon o arweiniad ar y wefan hon i'ch helpu i wneud hynny.

Bydd diogelwch effeithiol yn diogelu eich cyfrifiadur rhag cael ei heintio â feirysau ac ysbïwedd a allai ddeillio o'ch gweithgareddau ar-lein sy'n ymddangos yn hollol ddiniwed – fel chwilio'r rhyngrwyd, lawrlwytho, chwarae gemau a hyd yn oed defnyddio e-bost. Yn ei dro, bydd yn eich diogelu rhag canlyniadau a allai fod yn ddifrifol fel twyll ac achosion o ddwyn hunaniaeth.

Yn yr adran hon, byddwch hefyd yn gweld cyngor gwerthfawr ar sut i ddiogelu eich cyfrifiadur yn erbyn achosion o ddwyn neu golled ffisegol, a sut i wneud copi wrth gefn o'ch data.

Chwilio ar y rhyngrwyd

Chwiliwch y Rhyngrwyd yn ddiogel gyda’n cyngor syml.

Cyfrineiriau

Mae’n hanfodol eich bod yn dewis ac yn defnyddio cyfrineiriau yn gywir.

Defnydd Linux Diogel

Cyngor ar sut y dylech ddefnyddio system Linux ar-lein yn ddiogel.

Diogelwch Corfforol

Ychydig o fesurau diogelwch ffisegol i helpu i fynd i’r afael â seiberdroseddu.

Diweddariadau Meddalwedd

Mae diweddariadau meddalwedd yn hanfodol. Darganfyddwch pam a sut i osod yn gywir.

Diweddaru Eich Porwr

Diweddaru Eich Porwr

Gwaredu Cyfrifiaduron yn Ddiogel

Sut i waredu caledwedd cyfrifiadur yn ddiogel.

Gweithio gyda’r Llywodraeth

Sut rydym yn gweithio gyda’r Llywodraeth i’ch cynghori am ddiogelwch ar-lein

Llwytho a rhannu ffeiliau

Mae angen mesurau syml i’ch diogelu chi wrth bori a lawrlwytho.

Osgoi Ratio - Trojans Mynediad o Bell

Cymerwch gamau i atal rhywun rhag cymryd eich cyfrifiadur a’ch gwe-gamera drosodd.

Ransomware

Byddwch yn wyliadwrus o faleisus sy’n eich atal rhag pridio

Sgam sbam e-bost

Rheolau syml ynghylch delio ag e-byst sbam a sgam.

Ysbïwedd firysau

Dealltwriaeth sylfaenol o firysau cyfrifiadurol a ysbïwedd.

Copïau

Mae ffeiliau ategol yn hawdd i’w gwneud ac mae’n hanfodol ar gyfer diogelu data.

Defnydd Diogel o’r Rhyngrwyd

Rhai awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio’r Rhyngrwyd yn ddiogel.

Defnydd Mac Diogel

Ni allwch gymryd diogelwch ar-lein yn ganiataol. Dyma sut i aros yn ddiogel.

Disodli Windows XP

Daeth y gefnogaeth ar gyfer Windows XP i ben yn 2014. Dylech ei disodli cyn i chi gael problemau diogelwch

Diweddariadau Windows

Popeth sydd angen i chi ei wybod am ddiweddariadau i’r system weithredu.

Galwadau rhyngrwyd Skype

Defnyddiwch y rhyngrwyd i wneud galwadau’n ddiogel.

Gwe-rwydo Cyfryngau Cymdeithasol

Gall clicio ar ddolenni mewn negeseuon digymell ar y cyfryngau cymdeithasol fod yn beryglus

Hapchwarae ar-lein

Mae poblogrwydd hapchwarae ar-lein yn cynyddu. Cadwch ef yn ddiogel ac yn gyfrifol.

Muriau Tân

Beth yw wal dân, a sut mae’n amddiffyn eich cyfrifiadur.

Osgoi Ratio - Trojans Mynediad o Bell

Cymryd camau i osgoi rhywun rhag cymryd eich cyfrifiadur drosodd, a’ch gwe-gamera.

Rhwydweithiau Di-wifr a Mannau Gwag

Rheolau syml ar sefydlu a defnyddio rhwydweithiau a mannau di-wifr di-wifr.

Webmail

Defnyddio’r rhyngrwyd i anfon a derbyn e-bost yn ddiogel.