Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
hactivism

Hactifadu

Defnyddir y term hactifadu i ddisgrifio'r broses o hacio gwefan neu dudalen rhwydweithio cymdeithasol er mwyn achosi ymyrraeth neu i wneud pwynt ar sail gwleidyddol, cymdeithasol neu foesegol.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Cymerwch reolaeth lem dros y cyfrineiriau a ddefnyddir i gael mynediad i'ch gweweinydd.
 • Sefydlwch a chynhaliwch ddiogelwch cryf drwy feddalwedd diogelwch ar y rhynrwyd a wal dân ffisegol.

Hactifadydd (gweithredydd hacio) yw rhywun sy'n cyfuno credoau cryf â gwybodaeth dechnegol er mwyn ymosod ar wefan neu gwmni y mae'n protestio yn ei erbyn, neu sydd â safbwyntiau croes. Gall hyn fod ar ffurf atal gwasanaeth neu ymosodiad atal gwasanaeth gwasgaredig er mwyn amharu ar draffig i un wefan neu fwy, neu neges ddadleuol, amlwg iawn ar hafan y wefan.

Mae hactifadu yn fwyaf tebygol o effeithio ar wefannau a phorthwyr rhwydweithio cymdeithasol dylanwadol, poblogaidd cwmnïau corfforaethol mawr neu adrannau'r llywodraeth, ond nid oes unrhyw sefydliad yn ddiogel.'Dienw' yw grŵp rhyngwladol proffil uchaf hactifadyddion mewn blynyddoedd diweddar.

Y risgiau

 • Amharu ar wasanaeth ar eich gwefan.
 • Colli refeniw, enw da neu'r ddau.
 • Agweddau ar eich sefydliad – neu unigolion sy'n gweithio ynddo – nad ydynt yn hysbys yn eang, yn cael eu datgelu mewn cyd-destun negyddol.

Diogelwch eich gwefan

Os ydych yn gweletya eich gwefan eich hun yn hytrach nag yn defnyddio cwmni gweletya trydydd parti, gwnewch yn siŵr fod y galedwedd a'r feddalwedd yn ddiogel:

 • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf, wedi'u diogelu ym mhob rhan o'r system. Peidiwch â gadael unrhyw gyfrinair wedi'i osod ar ei werth diofyn.
 • Gwnewch yn siŵr fod y gweinydd wedi'i ddiogelu gan wal dân a meddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd effeithiol.
 • Monitrwch ffeiliau cofnodi er mwyn dod o hyd i unrhyw achosion o geisio tresmasu.
 • Defnyddiwch y fersiwn ddiweddaraf o unrhyw feddalwedd e-fasnach. Efallai y bydd hen fersiynau yn cynnwys diffygion y gall hacwyr fanteisio arnynt.
 • Peidiwch byth â storio gwybodaeth breifat a manylion cardiau credyd cwsmeriaid ar weinydd e-fasnach cyhoeddus.
 • Diogelwch eich manylion SSL a'u cadw'n gyfrinachol.
 • Os ydych yn ystyried y gall eich gwefan fod yn agored i achos o atal gwasanaeth neu ymosodiadau atal gwasanaeth gwasgaredig, dewch o hyd i arbenigwr diogelu rhag ymosodiadau atal gwasanaeth gwasgaredig sydd â'r wybodaeth a'r adnoddau perthnasol i ddiogelu eich busnes
 • Ystyriwch ddefnyddio cwmni profion hacio proffesiynol er mwyn profi'r amddiffynfeydd ar eich gweinydd e-fasnach.

Os ydych yn defnyddio cwmni gweletya trydydd parti:

 • Adolygwch ei bolisi a threfniadau diogelwch ac argaeledd.
 • Gwnewch yn siŵr fod y cytundeb lefel gwasanaeth yn ddigonol ar gyfer eich anghenion.
 • Ystyriwch ddefnyddio cwmni profion hacio proffesiynol er mwyn profi'r amddiffynfeydd ar weinydd eich cwmni gweletya.