Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
downloading-and-file-sharing

Lawrlwytho a Rhannu Ffeiliau

Mae lawrlwytho hefyd yn ffordd gyffredin a chyfleus iawn o gael a diweddaru meddalwedd yn ogystal â dogfennau, PDFs, fideos, ffotograffau a ffeiliau eraill. Mae lawrlwytho yn wahanol i ffrydio, sef lle caiff fideos, cerddoriaeth neu synau eu hanfon dros y rhyngrwyd i chi eu gwylio neu wrando arnynt mewn amser real, yn hytrach na gallu cael eu cadw ar eich cyfrifiadur i'w defnyddio yn ddiweddarach.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
 • Cyflwynwch reolau ynghylch beth y gellir ei lawrlwytho a beth na ellir ei lawrlwytho.
 • Defnyddiwch ffynonellau dibynadwy ac awdurdodedig yn unig er mwyn osgoi maleiswedd, achosion o dorri hawlfraint ac amddifadu perchenogion hawlfraint o incwm

Y risgiau

 • Gadael feirysau i mewn i'ch cyfrifiaduron neu rwydwaith yn anfwriadol – o wefannau a rhaglenni rhannu ffeiliau rhwng cymheiriaid.
 • Gosod ysbïwedd sy'n galluogi troseddwyr i gael gwybodaeth gyfrinachol er mwyn cael mantais ariannol neu er mwyn dwyn hunaniaeth.
 • Amddifadu datblygwyr meddalwedd ac artistiaid sy'n perfformio o'u hincwm.
 • Torri hawlfraint. Er y gallai lawrlwytho meddalwedd, cerddoriaeth a fideos am ddim eich temptio, mae'n anghyfreithlon atgynhyrchu deunydd sydd dan hawlfraint.
 • Bod eich wal dân yn cael ei thorri, yn enwedig wrth ddefnyddio rhaglenni rhannu ffeiliau rhwng cymheiriaid.
 • Lawrlwytho deunydd ymosodol/anghyfreithlon neu feirysau sy'n edrych fel rhywbeth arall.
 • Gosod meddalwedd hysbysebu (adware) yn anfwriadol sy'n galluogi hysbysebion naid plagus.

Lawrlwytho yn ddiogel

 • Gwnewch yn siŵr fod meddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd a wal dân effeithiol wedi'u diweddaru wedi'u gosod ac yn rhedeg cyn gwneud unrhyw lawrlwytho.
 • Byddwch yn ofalus iawn wrth lawrlwytho ffeiliau gweithredadwy (.exe). Defnyddir y ffeiliau hyn gan raglenni i redeg ar eich cyfrifiadur. Fodd bynnag, cânt eu defnyddio hefyd yn gyffredin i gario feirysau.
 • Defnyddiwch wefannau lawrlwytho dibynadwy yn hytrach na systemau rhwng cymheiriaid er mwyn caffael rhaglenni.
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch lawrlwytho unrhyw beth, oherwydd y gall pobl alw eu ffeiliau yn unrhyw beth y mynnont. Gallai rhywbeth sy'n ymddangos fel clip o ffilm wyddonias newydd fod yn bornograffi caled neu'n ffeil sydd wedi'i heintio gan feirws mewn gwirionedd.
 • Dim ond o safleoedd sy'n codi tâl arnoch fel iTunes, Google Play neu wefannau manwerthwyr dibynadwy y dylech lawrlwytho cerddoriaeth.

Rhannu ffeiliau yn ddiogel rhwng cymheiriaid

 • Os bydd yn rhaid i chi ddefnyddio meddalwedd rhannu ffeiliau yn eich busnes, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis meddalwedd diogel, yn ei gosod yn ddiogel a'i defnyddio'n briodol.
 • Dim ond pan fydd gennych feddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd wedi'i diweddaru a wal dân yn rhedeg y dylech osod rhaglenni rhannu ffeiliau.
 • Dylech ystyried talu am fersiwn bremiwm na chaiff ei hariannu gan hysbysebion, er mwyn lleihau'r risg y caiff meddalwedd hysbysebu ei gosod.
 • Dim ond o wefannau gweuthurwyr neu adwerthwyr awdurdodedig y dylech lawrlwytho meddalwedd.
 • Peidiwch â gadael i bobl bori eich ffeiliau yn uniongyrchol, a ffurfweddwch y rhaglen yn ofalus fel mai dim ond y ffeiliau rydych am eu rhannu y byddwch yn eu rhannu, gan gadw gweddill eich ffeiliau a'ch gwybodaeth gyfrinachol yn breifat. Mae hyn yn osgoi rhannu data â dieithriaid llwyr yn anfwriadol.
 • Peidiwch â rhannu deunydd sydd dan hawlfraint.

Ceir rhagor o wybodaeth am ddwyn hawlfraint yn y canlynol:

FAST: Y Ffederasiwn yn Erbyn Dwyn Meddalwedd.

FACT: Y Ffederasiwn yn Erbyn Dwyn Hawlfraint.

IFPI: Ffederasiwn Ryngwladol y Diwydiant Ffonograffig.