Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
cyber-information-security-support

Cymorth Seiber a Diogelwch Gwybodaeth

Mae'r wefan hon wedi'i chynllunio i'ch helpu chi – fel sefydliad bach i ganolig – i sefydlu a chynnal y lefelau priodol o ddiogelwch ar gyfer systemau TG, dyfeisiau, busnes a chyflogeion rhag materion sy'n ymwneud â diogelwch ar-lein a diogelwch gwybodaeth. Efallai eich bod eisoes yn defnyddio gwasanaethau darparwr cymorth TG neu, yn dibynnu ar faint a sector busnes eich sefydliad, bod gennych adnoddau pwrpasol yn fewnol. Neu, efallai nad oes gennych unrhyw gymorth. Mae'n dal yn gymharol anarferol i adnoddau cymorth TG mewnol neu allanol gael y nodweddion angenrheidiol i'ch helpu i amddiffyn yn ddigonol rhag y risgiau a wynebir gan fusnesau heddiw. Mae hyn yn golygu efallai y bydd angen i chi allu manteisio ar arbenigwr cymorth seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth er mwyn sicrhau'r diogelwch gorau a datrys unrhyw broblemau wrth iddynt godi.

 

Awgrymiadau Defnyddiol Get Safe Online...
  • Dim ond i ddarparwr cymwys a phrofiadol y dylech ymddiried diogelwch ar-lein a diogelwch gwybodaeth eich sefydliad.
  • Cynhaliwch archwiliadau trylwyr cyn ymgysylltu â darparwr.

Dewis arbenigwr cymorth seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth

Mae nifer o sefydliadau hyfforddiant cydnabyddedig yn darparu cymwysterau ac achrediadau mewn cymorth seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth. Dim ond darparwyr sydd â'r cymwysterau priodol y dylech eu defnyddio, er enghraifft:

CISMP Tystysgrif mewn Arferion Rheoli Diogelwch Gwybodaeth,

CISSP Diogelwch Ardystiedig Proffesiynol Systemau Gwybodaeth neu SSCP Ymarferydd Ardystiedig Diogelwch Systemau

GICSP Seiberddiogelwch Diwydiannol Byd-eang Proffesiynol

Diogelwch Gwybodaeth (7550)

  • Gan nifer o brifysgolion:

MSs mewn Diogelwch Gwybodaeth a graddau tebyg

Dylech hefyd holi am aelodaeth o gorff proffesiynol priodol fel y Sefydliad Diogelwch Gwybodaeth Proffesiynol (IISP)

Chwiliwch am gyfeiriadau ac argymhellion gan ffynonellau yr ymddiriedir ynddynt. Ceisiwch ymgynghori â safle cyfeirio a all ddilysu ansawdd ac effeithlonrwydd ei waith. Ewch i'w wefan, proffil LinkedInd a ffrwd Twitter.