Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
firewalls

Muriau Tân

Am fod y rhyngrwyd yn rhwydwaith gyhoeddus, gall unrhyw gyfrifiadur cysylltiedig ddod o hyd i unrhyw gyfrifiadur cysylltiedig arall a chysylltu ag ef. Rhwystr rhwng y rhyngrwyd â'ch cyfrifiadur neu rwydwaith eich hun yw wal dân. Meddyliwch amdani fel swyddog diogelwch pwrpasol iawn sy'n rhwystro unrhyw un rhag mynd i mewn i'ch cyfrifiadur os nad yw ar y rhestr gwesteion, ac yn rhwystro unrhyw un rhag gadael heb ganiatâd.

Dechrau arni...
 • Sicrhau bod eich wal dân wedi'i throi ymlaen bob amser.

 

Gweler hefyd...

 

Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel
Awgrymiadau gwerthfawr ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Diweddariadau Meddalwedd
Mae diweddariadau meddalwedd yn hanfodol. Dysgwch pam a sut i'w gosod yn gywir.

Diweddariadau Windows
Popeth y mae angen i chi ei wybod am ddiweddariadau systemau gweithredu.

Feirysau ac Ysbïwedd
Dealltwriaeth sylfaenol o feirysau ac ysbïwedd gyfrifiadurol.

Preifatrwydd
Dylech gynnal eich preifatrwydd ac osgoi achosion o ddwyn hunaniaeth neu dwyll.

Rhwydweithiau a Llecynnau Di-wifr
Rheolau syml ar sefydlu a defnyddio rhwydweithiau a llecynnau di-wifr.

Diogelu Hunaniaeth
Mae eich hunaniaeth yn werthfawr. Gallwch ddiogelu hynny gyda rhai rhagofalon syml.

Mae wal dân yn eich diogelu rhag:

 • Hacwyr yn torri i mewn i'r cyfrifiadur.
 • Mwydod (worms) – mathau o feirysau sy'n lledaenu o gyfrifiadur i gyfrifiadur dros y rhyngrwyd.
 • Traffig allanol sy'n deillio o haint feirws.

Beth NAD yw wal dân yn ei wneud:

Nid yw wal dân yn ddigonol ynddi'i hun i sicrhau diogelwch, ond dyma'r llinell amddiffyniad gyntaf. Bydd hefyd angen i chi gymryd y camau amddiffynnol eraill a amlinellir ar y wefan hon. Fodd bynnag, dim ond diogelwch cyfyngedig os o gwbl y mae wal dân yn ei sicrhau yn erbyn y canlynol:

 • Os byddwch yn rhoi caniatâd i gyfrifiaduron eraill gysylltu â'ch un chi.
 • Os bydd wedi'i droi i ffwrdd, wedi'i analluogi neu'n cynnwys llawer o eithriadau neu byrth agored.
 • Y rhan fwyaf o feirysau.
 • Sbam.
 • Gosodiadau ysbïwedd.
 • Unrhyw fath o weithgarwch twyll neu droseddol ar-lein.
 • Os ydych chi neu feirws wedi creu drws cefn drwy'r wal dân.
 • Pobl sydd â mynediad ffisegol i'ch cyfrifiadur neu rwydwaith.
 • Data a gyflwynir i'r cyfrifiadur heblaw ar-lein, e.e. drwy ddyfeisiau USB cysylltiedig, CD/DVD ac ati.
 • Ymosodiadau ar ôl i rwydwaith gael ei beryglu.
 • Traffig sy'n ymddangos yn ddilys.

Fodd bynnag, nid oes yr un o'r pethau hyn yn rheswm dros BEIDIO â gosod wal dân, gan nad yw hyn ynddo'i hun y ddigon i sicrhau diogelwch llwyr.

Mae'n fwy diogel tybio NAD yw darparwr eich gwasanaeth rhyngrwyd yn darparu unrhyw fath o wal dân, felly gwnewch yn siŵr fod gennych y feddalwedd gywir i ddiogelu eich hun.

Mathau o waliau tân

Waliau tân personol

Dylid gosod waliau tân personol ar bob cyfrifiadur sydd wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd ac sy'n monitro (ac yn rhwystro, lle y bo angen) traffig rhyngrwyd. Weithiau, gelwir y rhain hefyd yn 'waliau tân meddalwedd' ('software firewalls') neu'n 'waliau tân bwrdd gwaith' ('desktop firewalls').

Wal dân bersonol sylfaenol yw Windows Firewall. Mae am ddim, ac mae wedi'i chynnwys gyda systemau gweithredu Windows. Yn Windows 8, Windows 7 a Vista, mae'r wal dân yn weithredol yn ddiofyn, felly does dim angen i chi boeni ynghylch ei ffurfweddu eich hun.

Os byddwch yn dymuno, gallech osod wal dân bersonol arall o'ch dewis yn lle Windows Firewall, yn cynnwys y math sydd wedi'i chynnwys mewn rhai pecynnau diogelwch ar y rhyngrwyd, neu feddalwedd wal dân annibynnol y gellir ei lawrlwytho o'r rhyngrwyd, y mae rhai ohonynt am ddim.

Waliau tân caledwedd

Efallai y bydd angen wal dân caledwedd ar fusnesau mawr a chanolig eu maint – yn ogystal â waliau tân personol – yn dibynnu ar ffurfweddiad eu hisadeiledd TG. Bydd eich adnodd cymorth TG mewnol neu allanol yn gallu argymell, cyrchu, gosod a ffurfweddu'r un sydd fwyaf addas ar gyfer eich anghenion busnes.

Gwnewch yn siŵr fod eich Windows Firewall wedi'i throi ymlaen

Yn Windows 8 a Windows 7, ewch i Control Panel, dewiswch System a Security, yna dewiswch Windows Firewall. Mae gweithrediad Windows Firewall wedi'i nodi o dan Home or work (private) networks.

Yn Windows Vista, ewch i Control Panel, dewiswch Security, yna Windows Firewall. Mae gweithrediad Windows Firewall wedi'i nodi.

Yn Windows XP, ewch i Control Panel a dewiswch Security Center. Mae gweithrediad Windows Firewall wedi'i nodi. 

 

-->