Revised Privacy Policy and Information about Cookies

Before continuing, we ask you to review our Privacy Policy which includes how we use Cookies to help us improve the quality of your vist to Get Safe Online.

Personol
Busnes
Caledwedd a Dyfeisiau

Caledwedd a Dyfeisiau

The safeguarding and correct use of your computers, servers and mobile devices is as vital as protecting connections and human behaviour when it comes to the safety and security of your organisation.

Click on the links below for information and advice.

Cadw copïau wrth gefn

Mae prosesau cadarn i gadw copïau wrth gefn yn hanfodol er mwyn diogelu data, cyllid, enw da a chydymffurfiaeth gyfreithiol.

Cyfrifon Defnyddwyr

Sefydlwch gyfrifon defnyddwyr lle gall mwy nag un person ddefnyddio cyfrifiadur neu rwydwaith.

Diogelwch Ffisegol

Mae diogelwch ffisegol yr un mor bwysig â diogelwch ar-lein.

Dod â‘ch Dyfais eich Hun

Rheoli’r defnydd diogel o ddyfeisiau personol cyflogeion yn eich sefydliad.

Gwaredu

Mae’n hanfodol eich bod yn cael gwared ar ddyfeisiau yn gywir er mwyn sicrhau na fydd pobl yn cael mynediad at eich data.

Parhad Busnes ac Adfer ar ôl Trychineb

Mae gwybod sut i gynnal ‘busnes yn ôl yr arfer’ pan fydd problem yn codi yn hanfodol.

Cyfrifiaduron Apple Mac

Mae gweithgarwch maleisus yn erbyn Macs yn cynyddu wrth iddynt ddod yn fwy poblogaidd.

Cymorth TG

Dewch o hyd i gyflenwr cymorth TG dibynadwy ac ymgysylltwch ag ef.

Diogelwch Ffisegol

Mae diogelwch ffisegol yr un mor bwysig â diogelwch ar-lein.

Dyfeisiau Symudol

Beth mae angen i chi ei wybod er mwyn defnyddio ffonau symudol a llechi yn ddiogel.

Gwasanaethau Diangen

Adolygwch hen wasanaethau cyfrifiadurol er mwyn eu dadgomisiynu oherwydd gallant beri risgiau.

Twyll PBX

Sefydlu system ffôn PBX eich busnes i osgoi twyll